Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7 2024)

Một số vấn đề dư luận quan tâm đến ngành điện trong thời gian gần đây (tiếp theo)

08:33 | 29/06/2023 | 2.030 lượt xem

Tiếp theo thông tin “Một số vấn đề liên quan ngành điện được Đại biểu QH quan tâm tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV” đã được đăng tải trong kỳ trước tại https://ialyhpc.vn/d6/vi-VN/news/Mot-so-van-de-lien-quan-nganh-dien-duoc-cac-Dai-bieu-QH-quan-tam-tai-ky-hop-thu-5-Quoc-hoi-khoa-XV-2-2019-2362....

“Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” chủ đề năm 2022 của EVN

08:38 | 02/12/2021 | 5.466 lượt xem

Ngày 17/11/2021, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 531/NQ-HĐTV thông qua chủ đề năm 2022 của EVN là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. Dưới đây là những nội dung cốt lõi, định hướng cho nhận thức và hành động mà mỗi CBCNV cần phải thấu hiểu để cùng...

EVN triển khai toàn diện công tác chuyển đổi số nhiều lĩnh vực

10:22 | 03/06/2021 | 12.892 lượt xem

EVN đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Vai trò của công tác bảo mật, an ninh mạng, an toàn thông tin cũng đã được Tập đoàn nhìn nhận kịp thời để chuyển đổi số thành công

Hội nghị rà soát, góp ý sửa đổi, bổ sung Quy định về công tác quản lý kỹ thuật

08:27 | 12/07/2024 | 109 lượt xem

Chiều 11.7, tại Văn phòng Công ty, Giám đốc Đoàn Tiến Cường đã chủ trì Hội nghị rà soát, góp ý sửa đổi, bổ sung Quy định về công tác Quản lý kỹ thuật trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (gọi tắt là Quy định 1184). Tham dự có các Phó giám đốc, đại diện các phòng nghiệp vụ, phân xưởng sản xuất...

Triển khai công tác rà soát sửa đổi, bổ sung hệ thống QCQLNB &TLNB năm 2024

11:03 | 09/07/2024 | 113 lượt xem

Giám đốc Đoàn Tiến Cường vừa ký ban hành Kế hoạch số 818/KH-TĐIAL ngày 08/7/2024 về việc triển khai công tác sửa đổi, bổ sung hệ thống QCQLNB&TLNB năm 2024 của Công ty. Đây được xem là 1 trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác pháp chế tại đơn vị năm 2024 theo quy định của pháp luật, quy định...

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024

08:28 | 03/07/2024 | 187 lượt xem

Chiều 2/7, tại Văn phòng Công ty đã diễn ra các Hội nghị: Sơ kết công tác Đảng; Kiểm điểm nhiệm vụ chuyên môn và Tiếp dân, đối thoại người đứng đầu cấp ủy 6 tháng đầu năm 2024. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đoàn Tiến Cường chủ trì, tham dự có BCH Đảng bộ, chi ủy các chi bộ trực thuộc, Lãnh đạo...

Triển khai công tác VHDN năm 2024

09:48 | 02/02/2024 | 1.092 lượt xem

Giám đốc Đoàn Tiến Cường vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) năm 2024 tại Công ty Thủy điện Ialy, số 159/KH-TĐIAL ngày 01/2/2024, trên cơ sở định hướng của EVN tại Kế hoạch tổng thể triển khai văn hóa doanh nghiệp trong Tập đoàn giai đoạn 2022-2025 có...

Nhiều hoạt động về VHDN được triển khai trong 6 tháng đầu năm

09:41 | 04/07/2023 | 1.364 lượt xem

Trong 6 tháng đầu năm 2023, nhiều hoạt động xây dựng, duy trì văn hóa doanh nghiệp đã được Ban chỉ đạo VHDN Công ty triển khai trên các mặt hoạt động của Công ty.

Tài liệu văn hóa EVN (Chương II. Thực thi văn hóa EVN-Các cam kết và Giá trị chuẩn mực hành vi ứng xử chung)

09:49 | 19/09/2022 | 2.482 lượt xem

Chương II: Thực thi Văn hóa EVN - Các cam kết và giá trị chuẩn mực hành vi ứng xử chung

Tài liệu Văn hóa EVN (Chương I. Bản sắc văn hóa EVN)

14:30 | 15/09/2022 | 2.202 lượt xem

Ngày 15/7/2022, Tổng giám đốc EVN đã ký Quyết định số 1056/QĐ-EVN ban hành “Tài liệu văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam”. Đây là những giá trị tinh thần, nền tảng định hướng cho suy nghĩ và hành động của từng thành viên EVN. Với mục tiêu phổ biến sâu, rộng tài liệu này đến CBCNV, Ban biên tập đã...