Người lao động Công ty Thủy điện Ialy tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua với tinh thần "120 NGÀY NỖ LỰC CAO NHẤT ĐẢM BẢO ĐỦ ĐIỆN MÙA KHÔ NĂM 2024"

Một số vấn đề dư luận quan tâm đến ngành điện trong thời gian gần đây (tiếp theo)

08:33 | 29/06/2023 | 1.499 lượt xem

Tiếp theo thông tin “Một số vấn đề liên quan ngành điện được Đại biểu QH quan tâm tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV” đã được đăng tải trong kỳ trước tại https://ialyhpc.vn/d6/vi-VN/news/Mot-so-van-de-lien-quan-nganh-dien-duoc-cac-Dai-bieu-QH-quan-tam-tai-ky-hop-thu-5-Quoc-hoi-khoa-XV-2-2019-2362....

“Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” chủ đề năm 2022 của EVN

08:38 | 02/12/2021 | 4.913 lượt xem

Ngày 17/11/2021, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 531/NQ-HĐTV thông qua chủ đề năm 2022 của EVN là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. Dưới đây là những nội dung cốt lõi, định hướng cho nhận thức và hành động mà mỗi CBCNV cần phải thấu hiểu để cùng...

EVN triển khai toàn diện công tác chuyển đổi số nhiều lĩnh vực

10:22 | 03/06/2021 | 12.328 lượt xem

EVN đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Vai trò của công tác bảo mật, an ninh mạng, an toàn thông tin cũng đã được Tập đoàn nhìn nhận kịp thời để chuyển đổi số thành công

Thủy điện Pleikrông chủ động phương án cấp điện dịp Lễ 30/4, 1/5 và mùa khô năm 2024

08:25 | 24/04/2024 | 10 lượt xem

Dự báo về một mùa khô năm 2024 với nhiều đợt nắng nóng kéo dài, thời tiết khắc nghiệt, việc đảm bảo nguồn cung ứng điện ổn định, liên tục trở thành ưu tiên hàng đầu của các đơn vị phát điện trong đó có Thủy điện Pleikrông thuộc Công ty Thủy điện Ialy.

Thông tin kết quả quan trắc môi trường định kỳ

09:13 | 19/04/2024 | 71 lượt xem

Thông tin kết quả quan trắc môi trường định kỳ - Nước thải công nghiệp các nhà máy do Công ty thủy điện Ialy quản lý, vận hành.

Đào tạo học viên mới tuyển dụng

10:18 | 14/03/2024 | 275 lượt xem

Trong các ngày từ 13.3 đến 15.3 tại Văn phòng Công ty diễn ra khóa đào tạo theo hình thức tập trung các chuyên đề: Văn hóa doanh nghiệp, Truyền thông nội bộ và Các hệ thống Quản lý chất lượng. Đối tượng là toàn bộ các học viên mới được tuyển dụng làm việc tại nhà máy thủy điện Ialy mở rộng.

Triển khai công tác VHDN năm 2024

09:48 | 02/02/2024 | 601 lượt xem

Giám đốc Đoàn Tiến Cường vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) năm 2024 tại Công ty Thủy điện Ialy, số 159/KH-TĐIAL ngày 01/2/2024, trên cơ sở định hướng của EVN tại Kế hoạch tổng thể triển khai văn hóa doanh nghiệp trong Tập đoàn giai đoạn 2022-2025 có...

Nhiều hoạt động về VHDN được triển khai trong 6 tháng đầu năm

09:41 | 04/07/2023 | 786 lượt xem

Trong 6 tháng đầu năm 2023, nhiều hoạt động xây dựng, duy trì văn hóa doanh nghiệp đã được Ban chỉ đạo VHDN Công ty triển khai trên các mặt hoạt động của Công ty.

Tài liệu văn hóa EVN (Chương II. Thực thi văn hóa EVN-Các cam kết và Giá trị chuẩn mực hành vi ứng xử chung)

09:49 | 19/09/2022 | 2.154 lượt xem

Chương II: Thực thi Văn hóa EVN - Các cam kết và giá trị chuẩn mực hành vi ứng xử chung

Tài liệu Văn hóa EVN (Chương I. Bản sắc văn hóa EVN)

14:30 | 15/09/2022 | 1.847 lượt xem

Ngày 15/7/2022, Tổng giám đốc EVN đã ký Quyết định số 1056/QĐ-EVN ban hành “Tài liệu văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam”. Đây là những giá trị tinh thần, nền tảng định hướng cho suy nghĩ và hành động của từng thành viên EVN. Với mục tiêu phổ biến sâu, rộng tài liệu này đến CBCNV, Ban biên tập đã...