CHÚC MỪNG NĂM MỚI! xuân Quý Mão 2023 HAPPY NEW YEAR

“Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” chủ đề năm 2022 của EVN

08:38 | 02/12/2021 | 3.342 lượt xem

Ngày 17/11/2021, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 531/NQ-HĐTV thông qua chủ đề năm 2022 của EVN là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. Dưới đây là những nội dung cốt lõi, định hướng cho nhận thức và hành động mà mỗi CBCNV cần phải thấu hiểu để cùng...

EVN triển khai toàn diện công tác chuyển đổi số nhiều lĩnh vực

10:22 | 03/06/2021 | 10.795 lượt xem

EVN đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Vai trò của công tác bảo mật, an ninh mạng, an toàn thông tin cũng đã được Tập đoàn nhìn nhận kịp thời để chuyển đổi số thành công

Chào mừng khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: EVN với sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước

10:35 | 25/01/2021 | 13.780 lượt xem

rong nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Chính phủ và các Bộ, ngành cùng sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực và sáng tạo không ngừng của toàn thể CBCNV, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc điện khí hóa toàn quốc, góp phần...

Khai giảng khóa đào tạo lực lượng CBSX Thủy điện Ialy mở rộng

15:13 | 09/01/2023 | 162 lượt xem

Sáng nay (09.01), Công ty Thủy điện Ialy tổ chức khai giảng khóa đào tạo công tác vận hành nhà máy điện cho 08 học viên thuộc lực lượng chuẩn bị sản xuất nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng. Tham dự lễ khai giảng về phía EVN có ông Phạm Quang Chính - Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Đại diện Ban QLDA...

Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và Triển khai nhiệm năm 2023

15:49 | 07/01/2023 | 166 lượt xem

Sáng nay (07.01.2023), Công ty Thủy điện Ialy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Giám đốc Đoàn Tiến Cường chủ trì Hội nghị, tham dự có thành viên Ban Giám đốc, Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ, phân xưởng sản xuất, Trưởng ca vận hành, Tổ trưởng sản xuất và...

04 giải pháp được công nhận là sáng kiến cấp EVN

16:12 | 17/12/2022 | 170 lượt xem

Ngày 16/12/2022 tại Hà Nội, Hội đồng khoa học cấp EVN đã tổ chức xét duyệt các giải pháp đề xuất công nhận là sáng kiến cấp EVN năm 2022 của Công ty Thuỷ điện Ialy. Kết quả có 04/07 giải pháp được Hội đồng đánh giá cao và thống nhất công nhận là sáng kiến cấp EVN.

Tài liệu văn hóa EVN (Chương II. Thực thi văn hóa EVN-Các cam kết và Giá trị chuẩn mực hành vi ứng xử chung)

09:49 | 19/09/2022 | 490 lượt xem

Chương II: Thực thi Văn hóa EVN - Các cam kết và giá trị chuẩn mực hành vi ứng xử chung

Tài liệu Văn hóa EVN (Chương I. Bản sắc văn hóa EVN)

14:30 | 15/09/2022 | 551 lượt xem

Ngày 15/7/2022, Tổng giám đốc EVN đã ký Quyết định số 1056/QĐ-EVN ban hành “Tài liệu văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam”. Đây là những giá trị tinh thần, nền tảng định hướng cho suy nghĩ và hành động của từng thành viên EVN. Với mục tiêu phổ biến sâu, rộng tài liệu này đến CBCNV, Ban biên tập đã...

Kế hoạch triển khai Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Thủy điện Ialy, giai đoạn 2022-2025

09:00 | 09/06/2022 | 926 lượt xem

Ban hành kèm theo Quyết định số 199/QĐ-TĐIAL ngày 06/6/2022 của Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy Xây dựng trên cơ sở, mục tiêu, định hướng, giải pháp, nhiệm vụ và các mục tiêu chi tiết....

Đạt 2 giải Ba và 1 giải Khuyến khích tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai

15:07 | 01/09/2021 | 1.546 lượt xem

Ban tổ chức vừa công bố kết quả “Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ 10” năm 2021, theo đó có 01 giải Nhất, 04 giải Nhì, 03 giải Ba và 03 giải Khuyến khích trên tổng số 17 giải pháp tham gia. 03 đề tài tham gia của Công ty Thủy điện Ialy đều đạt giải với 02 giải Ba và 01 giải Khuyến...