CBCNV CÔNG TY TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 539/CT-TĐIAL NGÀY 16/5/2023 CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY, V/V TĂNG CƯỜNG TIẾT KIỆM ĐIỆN MÙA KHÔ NĂM 2023 TRONG CÔNG TY THỦY ĐIỆN IALY

Một số vấn đề dư luận quan tâm đến ngành điện trong thời gian gần đây (tiếp theo)

08:33 | 29/06/2023 | 457 lượt xem

Tiếp theo thông tin “Một số vấn đề liên quan ngành điện được Đại biểu QH quan tâm tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV” đã được đăng tải trong kỳ trước tại https://ialyhpc.vn/d6/vi-VN/news/Mot-so-van-de-lien-quan-nganh-dien-duoc-cac-Dai-bieu-QH-quan-tam-tai-ky-hop-thu-5-Quoc-hoi-khoa-XV-2-2019-2362....

“Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” chủ đề năm 2022 của EVN

08:38 | 02/12/2021 | 4.143 lượt xem

Ngày 17/11/2021, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 531/NQ-HĐTV thông qua chủ đề năm 2022 của EVN là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. Dưới đây là những nội dung cốt lõi, định hướng cho nhận thức và hành động mà mỗi CBCNV cần phải thấu hiểu để cùng...

Thủy điện Sê San 3 cán mốc 20 tỷ KWh

19:33 | 20/09/2023 | 229 lượt xem

Đạt 03 giải thưởng tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ 11

13:39 | 28/08/2023 | 130 lượt xem

Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ 11 (năm 2022 - 2023) vừa trao 02 giải Ba và 01 giải Khuyến khích cho CBCNV Công ty Thủy điện Ialy tại Hội thi diễn ra từ ngày 14 - 17/8/2023 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 02 giải pháp đạt giải Ba của Công ty gồm:

Nhiều hoạt động về VHDN được triển khai trong 6 tháng đầu năm

09:41 | 04/07/2023 | 244 lượt xem

Trong 6 tháng đầu năm 2023, nhiều hoạt động xây dựng, duy trì văn hóa doanh nghiệp đã được Ban chỉ đạo VHDN Công ty triển khai trên các mặt hoạt động của Công ty.

Tài liệu văn hóa EVN (Chương II. Thực thi văn hóa EVN-Các cam kết và Giá trị chuẩn mực hành vi ứng xử chung)

09:49 | 19/09/2022 | 1.315 lượt xem

Chương II: Thực thi Văn hóa EVN - Các cam kết và giá trị chuẩn mực hành vi ứng xử chung

Tài liệu Văn hóa EVN (Chương I. Bản sắc văn hóa EVN)

14:30 | 15/09/2022 | 1.163 lượt xem

Ngày 15/7/2022, Tổng giám đốc EVN đã ký Quyết định số 1056/QĐ-EVN ban hành “Tài liệu văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam”. Đây là những giá trị tinh thần, nền tảng định hướng cho suy nghĩ và hành động của từng thành viên EVN. Với mục tiêu phổ biến sâu, rộng tài liệu này đến CBCNV, Ban biên tập đã...

Kế hoạch triển khai Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Thủy điện Ialy, giai đoạn 2022-2025

09:00 | 09/06/2022 | 1.590 lượt xem

Ban hành kèm theo Quyết định số 199/QĐ-TĐIAL ngày 06/6/2022 của Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy Xây dựng trên cơ sở, mục tiêu, định hướng, giải pháp, nhiệm vụ và các mục tiêu chi tiết....