CBCNV tích cực hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 5/6 và tháng hành động vì môi trường năm 2024 *** "Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa"

Một số vấn đề dư luận quan tâm đến ngành điện trong thời gian gần đây (tiếp theo)

08:33 | 29/06/2023 | 1.849 lượt xem

Tiếp theo thông tin “Một số vấn đề liên quan ngành điện được Đại biểu QH quan tâm tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV” đã được đăng tải trong kỳ trước tại https://ialyhpc.vn/d6/vi-VN/news/Mot-so-van-de-lien-quan-nganh-dien-duoc-cac-Dai-bieu-QH-quan-tam-tai-ky-hop-thu-5-Quoc-hoi-khoa-XV-2-2019-2362....

“Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” chủ đề năm 2022 của EVN

08:38 | 02/12/2021 | 5.321 lượt xem

Ngày 17/11/2021, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 531/NQ-HĐTV thông qua chủ đề năm 2022 của EVN là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. Dưới đây là những nội dung cốt lõi, định hướng cho nhận thức và hành động mà mỗi CBCNV cần phải thấu hiểu để cùng...

EVN triển khai toàn diện công tác chuyển đổi số nhiều lĩnh vực

10:22 | 03/06/2021 | 12.755 lượt xem

EVN đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Vai trò của công tác bảo mật, an ninh mạng, an toàn thông tin cũng đã được Tập đoàn nhìn nhận kịp thời để chuyển đổi số thành công

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường tại Thủy điện Pleikrông

14:57 | 30/05/2024 | 174 lượt xem

Sáng nay (30/5), tại nhà máy Thủy điện Pleikrông đã tổ chức phát động và thực hiện vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải nhựa, nhổ cỏ dại, nạo vét mương thoát nước xung quanh Nhà máy với thông điệp tuyên truyền, khuyến khích mọi người không sử dụng túi nilon khó phân hủy và các sản...

Kiểm tra thiết bị, công trình trước mùa mưa lũ năm 2024

08:12 | 29/05/2024 | 409 lượt xem

Để đảm bảo an toàn, chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ngày 27/5/2024, PXVH Sê San 3 phối hợp PSC Tây Nguyên thực hiện tổng kiểm tra trước mùa mưa lũ đối với hệ thống thiết bị, hạng mục công trình, hồ, đập để đánh giá, xử lý kịp thời nhằm bảo đảm an toàn trước mùa...

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về An toàn giao thông

14:50 | 27/05/2024 | 227 lượt xem

Sáng 24/5/2024, tại Tp Pleiku, Công ty Thủy điện Ialy phối hợp với phòng cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lớp phổ biến pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) cho CBCNV các phòng nghiệp vụ và phân xưởng sản xuất. Đây là hoạt động nhằm triển khai Kế hoạch số 215/KH-TĐIAL ngày...

Triển khai công tác VHDN năm 2024

09:48 | 02/02/2024 | 958 lượt xem

Giám đốc Đoàn Tiến Cường vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) năm 2024 tại Công ty Thủy điện Ialy, số 159/KH-TĐIAL ngày 01/2/2024, trên cơ sở định hướng của EVN tại Kế hoạch tổng thể triển khai văn hóa doanh nghiệp trong Tập đoàn giai đoạn 2022-2025 có...

Nhiều hoạt động về VHDN được triển khai trong 6 tháng đầu năm

09:41 | 04/07/2023 | 1.240 lượt xem

Trong 6 tháng đầu năm 2023, nhiều hoạt động xây dựng, duy trì văn hóa doanh nghiệp đã được Ban chỉ đạo VHDN Công ty triển khai trên các mặt hoạt động của Công ty.

Tài liệu văn hóa EVN (Chương II. Thực thi văn hóa EVN-Các cam kết và Giá trị chuẩn mực hành vi ứng xử chung)

09:49 | 19/09/2022 | 2.357 lượt xem

Chương II: Thực thi Văn hóa EVN - Các cam kết và giá trị chuẩn mực hành vi ứng xử chung

Tài liệu Văn hóa EVN (Chương I. Bản sắc văn hóa EVN)

14:30 | 15/09/2022 | 2.066 lượt xem

Ngày 15/7/2022, Tổng giám đốc EVN đã ký Quyết định số 1056/QĐ-EVN ban hành “Tài liệu văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam”. Đây là những giá trị tinh thần, nền tảng định hướng cho suy nghĩ và hành động của từng thành viên EVN. Với mục tiêu phổ biến sâu, rộng tài liệu này đến CBCNV, Ban biên tập đã...