CBCNV CÔNG TY THỦY ĐIỆN IALY TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 5/6, NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI NĂM 2023 *** CBCNV CÔNG TY THỰC HIỆN NGHIÊM CHỈ THỊ SỐ 539/CT-TĐIAL NGÀY 16/5/2023 CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY, V/V TĂNG CƯỜNG TIẾT KIỆM ĐIỆN MUA KHÔ NĂM 2023 TRONG CÔNG TY THỦY ĐIỆN IALY

“Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” chủ đề năm 2022 của EVN

08:38 | 02/12/2021 | 3.815 lượt xem

Ngày 17/11/2021, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 531/NQ-HĐTV thông qua chủ đề năm 2022 của EVN là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. Dưới đây là những nội dung cốt lõi, định hướng cho nhận thức và hành động mà mỗi CBCNV cần phải thấu hiểu để cùng...

EVN triển khai toàn diện công tác chuyển đổi số nhiều lĩnh vực

10:22 | 03/06/2021 | 11.284 lượt xem

EVN đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Vai trò của công tác bảo mật, an ninh mạng, an toàn thông tin cũng đã được Tập đoàn nhìn nhận kịp thời để chuyển đổi số thành công

Một số vấn đề liên quan ngành điện được các Đại biểu QH quan tâm tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

08:20 | 07/06/2023 | 22 lượt xem

Để làm rõ các vấn đề liên quan EVN được một số Đại biểu Quốc hội quan tâm đề cập tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Tập đoàn Điện lực Việt Nam kính báo cáo như sau:

Phân xưởng Vận hành Ialy – Thực hiện nghiêm Chỉ thị tiết kiệm điện

07:21 | 29/05/2023 | 66 lượt xem

Ngay khi nhận được các văn bản chỉ đạo của EVN về tiết kiện điện và Chỉ thị số 539/CT-TĐIAL ngày 16/5/2023 của Giám đốc Công ty về việc tăng cường tiết kiệm điện mùa khô năm 2023, Lãnh đạo Phân xưởng Vận hành Ialy đã phổ biến, quán triệt đến từng CBCNV và yêu cầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các yêu...

Tài liệu văn hóa EVN (Chương II. Thực thi văn hóa EVN-Các cam kết và Giá trị chuẩn mực hành vi ứng xử chung)

09:49 | 19/09/2022 | 956 lượt xem

Chương II: Thực thi Văn hóa EVN - Các cam kết và giá trị chuẩn mực hành vi ứng xử chung

Tài liệu Văn hóa EVN (Chương I. Bản sắc văn hóa EVN)

14:30 | 15/09/2022 | 849 lượt xem

Ngày 15/7/2022, Tổng giám đốc EVN đã ký Quyết định số 1056/QĐ-EVN ban hành “Tài liệu văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam”. Đây là những giá trị tinh thần, nền tảng định hướng cho suy nghĩ và hành động của từng thành viên EVN. Với mục tiêu phổ biến sâu, rộng tài liệu này đến CBCNV, Ban biên tập đã...

Kế hoạch triển khai Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Thủy điện Ialy, giai đoạn 2022-2025

09:00 | 09/06/2022 | 1.335 lượt xem

Ban hành kèm theo Quyết định số 199/QĐ-TĐIAL ngày 06/6/2022 của Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy Xây dựng trên cơ sở, mục tiêu, định hướng, giải pháp, nhiệm vụ và các mục tiêu chi tiết....

Đạt 2 giải Ba và 1 giải Khuyến khích tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai

15:07 | 01/09/2021 | 1.839 lượt xem

Ban tổ chức vừa công bố kết quả “Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ 10” năm 2021, theo đó có 01 giải Nhất, 04 giải Nhì, 03 giải Ba và 03 giải Khuyến khích trên tổng số 17 giải pháp tham gia. 03 đề tài tham gia của Công ty Thủy điện Ialy đều đạt giải với 02 giải Ba và 01 giải Khuyến...