Văn hóa Ialy

Tài liệu văn hóa EVN (Chương II. Thực thi văn hóa EVN-Các cam kết và Giá trị chuẩn mực hành vi ứng xử chung)

Thứ hai, 19/9/2022 | 09:49 GMT+7
Chương II: Thực thi Văn hóa EVN - Các cam kết và giá trị chuẩn mực hành vi ứng xử chung

Infographic by Ngoc Hien

Bình luận của bạn

Captcha image