Liên hệ

Liên hệ

Họ và tên

 

Địa chỉ

 

Điện thoại

 

Email

 

Tiêu đề

 

Nội dung
 
Mã xác nhận

 

CÔNG TY THỦY ĐIỆN IALY

  • Địa chỉ: Thôn IaPinh, Thị trấn Ia Ly, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
  • Điện thoại: (+84) 02692222008