Liên hệ

Liên hệ

Họ và tên

 

Địa chỉ

 

Điện thoại

 

Email

 

Tiêu đề

 

Nội dung
 
Mã xác nhận

 

CÔNG TY THỦY ĐIỆN IALY

  • Trụ sở Công ty: Thị trấn Ialy, huyện Chưpăh, tỉnh Gia Lai
  • Văn phòng Công ty: 727 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai 
  • Điện thoại: (+84) 02692222008
  • Fax: (+84) 02693866470
  • Email: ialyhpc@ialyhpc.vn