Tin tức sự kiện

Tài liệu Văn hóa EVN (Chương I. Bản sắc văn hóa EVN)

Thứ năm, 15/9/2022 | 14:30 GMT+7
Ngày 15/7/2022, Tổng giám đốc EVN đã ký Quyết định số 1056/QĐ-EVN ban hành “Tài liệu văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam”. Đây là những giá trị tinh thần, nền tảng định hướng cho suy nghĩ và hành động của từng thành viên EVN. Với mục tiêu phổ biến sâu, rộng tài liệu này đến CBCNV, Ban biên tập đã chọn lọc các nội dung cốt lõi để gửi đến các thành viên Ialy dưới dạng đồ họa thông tin để mọi người cũng đọc, thấu hiểu và thực hiện.

Ngày 15/7/2022, Tổng giám đốc EVN đã ký Quyết định số 1056/QĐ-EVN ban hành “Tài liệu văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam”. Đây là những giá trị tinh thần, nền tảng định hướng cho suy nghĩ và hành động của từng thành viên EVN. Với mục tiêu phổ biến sâu, rộng tài liệu này đến CBCNV, Ban biên tập đã chọn lọc các nội dung cốt lõi để gửi đến các thành viên Ialy dưới dạng đồ họa thông tin để mọi người cũng đọc, thấu hiểu và thực hiện.

info