Thông báo

Thông báo danh sách thí sinh tham gia kỳ thi tuyển dụng lao động năm 2022

Thứ ba, 13/9/2022 | 14:38 GMT+7

Thông báo số: 848/TB-TĐIAL về việc tham dự thi tuyển dụng lao động

Căn cứ thông báo Tuyển dụng lao động số 778/TB-TĐIAL ngày 22/8/2022;

Đến nay Công ty Thủy điện đã nhận 23 hồ sơ tham gia dự tuyển, trong đó:

- Hồ sơ đáp ứng yêu cầu tại Thông báo 778/TB-TĐIAL ngày 22/8/2022 của Công ty Thủy điện Ialy: 21 hồ sơ (phụ lục 1 kèm theo).

- Hồ sơ không đáp ứng yêu cầu tại Thông báo 778/TB-TĐIAL ngày 22/8/2022  của Công ty Thủy điện Ialy: 02 hồ sơ (phụ lục 2 kèm theo).

Căn cứ hồ sơ của ứng viên tham gia dự tuyển đáp ứng yêu cầu, Công ty Thủy điện Ialy thông báo tham gia thi tuyển dụng đối với ứng viên đáp ứng yêu cầu như sau:

1. Thời gian: Ngày 22, 23/9/2022.

- Từ 08h00’ buổi sáng ngày 22/9/2022: Thi qua phần mềm e-learning. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi 7h00’ để nghe phổ biến quy chế thi, hướng dẫn thi.

- Từ 13h30’ buổi chiều ngày 22/9 và ngày 23/9/22: Phỏng vấn chuyên môn.

- Địa điểm: Thi tại Công ty Thủy điện Ialy - 727 Phạm Văn Đồng, Pleiku, Gia Lai.

2. Nội dung, hình thức thi:

a) Chuyên môn:

- Nội dung: Kiến thức về chuyên môn theo vị trí (chuyên ngành) dự tuyển.

- Hình thức: Thi trên phần mềm e-learning của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và phỏng vấn.

b) Anh văn, IQ:

- Nội dung: Trình độ tương đương A2.

- Hình thức: Thi trên phần mềm e-learning của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Đối với thí sinh đã có bằng/chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trình độ từ B1 trở lên hoặc đã tốt nghiệp đại học, cao học tập trung tại nước ngoài học bằng tiếng Anh được miễn thi môn Tiếng Anh.

Tài khoản tham gia thi tuyển Công ty sẽ gửi đến từng ứng viên.

  • Lưu ý: Thí sinh phải tự trang bị máy tính xách tay để tham dự thi trên phần mềm e-learning.

Giám đốc Công ty, ông Đoàn Tiến Cường đã ký