Tin tức sự kiện

Dấu ấn Chi bộ Phân xưởng Vận hành Ialy qua một nhiệm kỳ

Thứ sáu, 9/9/2022 | 11:54 GMT+7
Chi bộ Phân xưởng Vận hành Ialy trực thuộc Đảng bộ Công ty Thủy điện Ialy có 15 đảng viên trong đó Chi ủy gồm 03 đồng chí. Trong nhiệm kỳ 2020-2022, được sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy Công ty, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã bám sát nhiệm vụ, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn của cấp trên. Hàng năm, Chi bộ đều tham gia tổ chức cho đảng viên trong Phân xưởng học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là các Nghị quyết của các Hội nghị của BCH TW khóa XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng Khối doanh nghiệp Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn, Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Tập thể đảng viên Chi bộ phân xưởng vận hành Ialy

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được chú trọng. Chi bộ luôn nắm vững tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Thường xuyên thực hiện công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, ý thức kỷ luật của người cán bộ, đảng viên, xây dựng hình ảnh người cán bộ đảng viên gương mẫu để quần chúng học tập, noi theo.

Các buổi sinh hoạt Chi bộ hàng tháng được duy trì đầy đủ, đảm bảo đúng quy trình, quy định của Điều lệ Đảng. Trước khi sinh hoạt Chi bộ, Chi ủy họp, chuẩn bị kỹ các nội dung. Trong sinh hoạt Chi bộ chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ gắn với nhiệm vụ của Phân xưởng, thẳng thắn tự phê bình và phê bình, chân thành góp ý để đồng chí, đồng nghiệp cùng tiến bộ. Nhiều cán bộ, đảng viên đã đóng góp những ý kiến, giải pháp thiết thực giúp Phân xưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ… Bên cạnh sinh hoạt định kỳ, Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt được 11 chuyên đề như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Các giải pháp nâng cao độ tin cậy thiết bị nhà máy thủy điện Ialy; Các giải pháp về phòng, chống, khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…Qua đó, giáo dục rèn luyện cho đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường giám sát, kiểm tra thiết bị, phát hiện trước và ngăn ngừa các hư hỏng có thể xảy ra. Vì vậy, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn đạt và vượt các chỉ tiêu kỹ thuật, 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập thể Chi bộ được BCH Đảng bộ Công ty tặng giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020, 2021. Phân xưởng và Công đoàn Bộ phận PXVH Ialy cũng được tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong các phong trào thi đua.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã lãnh đạo Phân xưởng hoàn thành tốt công tác quản lý vận hành, đảm bảo an toàn đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao. Thực hiện tốt công tác phục vụ sửa chữa, đã phục vụ 19 danh mục SCL các khối tổ máy, 24 danh mục tiểu tu...Công tác đào tạo, bồi huấn trình độ nguồn nhân lực tiếp tục được cải thiện. Có 04 sáng kiến cấp EVN công nhận, 02 sáng kiến đồng tác giả cấp EVN công nhận. Tham gia cuộc thi ý tưởng sáng tạo, cải cách hành chính do Công ty tổ chức có 02 ý tưởng đạt giải nhì; 01 giải ba, 01 giải khuyến khích.

Chi bộ cũng lãnh đạo tổ chức Công đoàn hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo cho mỗi đoàn viên công đoàn nêu cao tính dân chủ, phát huy tính năng động, sáng tạo, tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong công việc, tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động do Đảng, Chuyên môn, Công đoàn, Công ty phát động. Cụ thể như: Cuộc vận động “Nhắn tin ủng hộ quỹ phòng, chống Covid -19”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2022-2025, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, trách nhiệm và chủ động, Chi ủy Chi bộ và toàn thể đảng viên của Chi bộ sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết và sức mạnh tập thể, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.                                                                        

 Phan Văn Hùng, ảnh Ngọc Hiến