Tin tức sự kiện

Ứng dụng chuyển đổi số vào công tác Lệnh điều độ vận hành

Thứ tư, 20/7/2022 | 09:21 GMT+7
Các nhà máy điện do Công ty Thủy điện Ialy quản lý vận hành đã được trang bị và vận hành Hệ thống phần mềm quản lý lệnh điều độ điện tử (DIM). Hệ thống này được kết nối trực tiếp tới Phòng điều độ (SO), Trung tâm điều độ HTĐ Quốc gia (A0) để thao tác nhận lệnh và thực hiện lệnh điều độ hoàn toàn trên máy tính theo thời gian thực thay thế cho lệnh điều độ bằng điện thoại hotline đến Trưởng ca Nhà máy như trước đây. Các dữ liệu về thời gian bắt đầu, thời gian nhận lệnh, thời gian thực hiện, công suất yêu cầu và công suất thực hiện được lưu trữ để làm cơ sở dữ liệu phục vụ tính toán thanh toán trong thị trường điện.

Việc đưa hệ thống DIM vào vận hành không những rút ngắn thời gian, công sức của các điều độ viên từ A0 đến các đơn vị phát điện về độ chính xác và kịp thời mà còn giải quyết được bài toán khả thi về tăng độ mịn chu kỳ điều độ từ 60 phút xuống còn 30 phút áp dụng từ đầu năm 2022 tại các nhà máy điện về việc cập nhật thông tin tổ máy.

Màn hình hiển thị phần mềm Lệnh điều độ

Đầu năm 2022, Trung tâm Điều độ HTĐQG đã nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý lệnh điều độ DIM với nhiều chức năng như: Form báo cáo thông tin thủy văn nhà máy điện khi có yêu cầu từ A0; Lệnh DIM AGC từ A0. Khi nhận lệnh DIM AGC, Trưởng ca thực hiện nhận lệnh DIM và giám sát tổ máy đáp ứng theo giá trị công suất ra lệnh và “setpoint” gửi từ hệ thống AGC. Sau khi tổ máy đạt công suất ra lệnh, Trưởng ca hoàn thành lệnh DIM và kiểm tra đáp ứng công suất tổ máy… Qua đó hoàn toàn thay đổi cách ra lệnh điều độ truyền thống bằng lời nói qua điện thoại như trước, giảm thời gian ra lệnh, lịch sử lệnh điều độ được lưu đầy đủ dữ liệu và đáp ứng được yêu cầu tự động hóa trong công tác điều độ, vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

Ứng dụng chuyển đổi số vào công tác lệnh Điều độ đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần xây dựng các Trung tâm điều khiển số, là bước đầu tiên quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả trong công tác vận hành./.

Bùi Chí Thanh-PXVH Pleikrông