Tin tức sự kiện

Hội nghị tiếp dân và đối thoại với Người đứng đầu cấp ủy

Thứ hai, 27/6/2022 | 10:09 GMT+7
Chiều ngày 24/6, Đảng ủy Công ty tổ chức Hội nghị tiếp dân và đối thoại giữa cán bộ, đảng viên, người lao động với Người đứng đầu cấp ủy. Đồng chí Đoàn Tiến Cường - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị với sự tham gia của Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty, các chi bộ trực thuộc, các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên và cán bộ, đảng viên người lao động có ý kiến góp ý.

Đ/c Đoàn Tiến Cường-Bí thư Đảng ủy, GĐ Công ty chủ trì Hội nghị phát biểu khai mạc

Ủy viên BCH Đảng ủy, Trường phòng HCLĐ Trần Đức Mười đọc tổng hợp các ý kiến của NLĐ gửi Hội nghị

Thực hiện Quy chế số 03-QC/ĐU, ngày 12/10/2021 của Đảng ủy Công ty về việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Người đứng đầu cấp ủy (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty) đã có báo cáo cung cấp thông tin về những vấn đề người lao động tham gia giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền gửi đến cán bộ, đảng viên và người lao động biết và tham gia góp ý.

Người đứng đầu cấp Ủy tiếp nhận các ý kiến của Cán bộ, đàng viên, NLĐ tại Hội nghị

Đ/c Đoàn Tiến Cường, Chủ trì Hội nghị trả lời trực tiếp các ý kiến tại Hội nghị

Tại Hội nghị nhiều kiến góp ý liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động. Ông Đoàn Tiến Cường đã ghi nhận, tiếp thu ý kiến. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ, đơn vị thực hiện tốt công tác tiếp công dân; đảm bảo công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết phản ánh, kiến nghị của cán bộ, đảng viên, người lao động từ cơ sở theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các tổ chức Đoàn thể của Công ty giám sát công tác tiếp dân đảm bảo hiệu quả, chất lượng công tác tiếp dân và đối thoại giữa cán bộ, đảng viên, người lao động với Người đứng đầu cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Công ty./.

Bài Thùy Trang, ảnh Ngọc Hiến