Tin tức sự kiện

Tổ chức cuộc thi "Ý tưởng chuyển đổi số trong công tác cải cách hành chính"

Thứ năm, 5/5/2022 | 08:55 GMT+7
Ngày 29/4/2022 Công ty Thủy điện Ialy ban hành bản Kế hoạch thực hiện cuộc thi "Ý tưởng chuyển đổi số trong công tác cải cách hành chính năm 2022". Ban BT trân trọng giới thiệu một số nội dung cơ bản của cuộc thi.

Infographic by Ngoc Hien