Tin tức sự kiện

Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022

Thứ tư, 6/4/2022 | 09:44 GMT+7
Ngày 04.4.2022, Giám đốc Công ty Đoàn Tiến Cường đã ký Quyết định số 109/QĐ-TĐIAL phê duyệt Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện kế hoạch năm 2022 tại Công ty. Đây là 02 nội dung quan trọng nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng thành viên, các Chương trình, Chỉ thị của Tổng giám đốc về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác năm 2022 của EVN. Dưới đây là các thông tin chính.

Văn phòng Công ty Thủy điện Ialy (727 Phạm Văn Đồng, Pleiku, Gia Lai)

1. Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 của Công ty

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 được Công ty  xác định trên 05 lĩnh vực gồm: Sản xuất kinh doanh; Đầu tư xây dựng; Quản lý sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công cụ, tài sản; Quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và Quản lý sử dụng lao động, thời gian lao động.

Một số chỉ tiêu nổi bật trong chương trình có thể kể ra như sau: Tiết kiệm 10% kế hoạch chi phí vật liệu, dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền,tiết kiệm 20% chi phí sửa chữa lớn; Thanh xử lý 100% VTTB tồn đọng, kém mất phẩm chất; Thực hiện mua sắm tài sản đúng kế hoạch, tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định, không trang bị thiết bị đắt tiền vượt kế hoạch mua sắm EVN giao; Sử dụng đúng mục đích; Không để cơ quan quản lý nhà nước phạt vì vi phạm quy định của nhà nước; Không vi phạm các quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa; Áp dụng ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong quản lý vận hành; Rà soát sắp xếp lao động hợp lý để năng suất lao động năm 2022 theo yêu cầu của EVN…

2. Kế hoạch hành động thực hiện kế hoạch năm 2022

Được xem là kế hoạch trung tâm và trọng yếu nhất của Công ty trong năm 2022, trên cơ sở tổng hợp các nội dung thuộc các chương trình, kế hoạch “vệ tinh” đã được xây dựng và ban hành trước đó như: Kế hoạch chuyển đổi số; Kế hoạch cải cách hành chính; Kế hoạch công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Chương trình công tác Pháp chế; Kế hoạch triển khai giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu thầu, kế hoạch công tác truyền thông…

Nội dung kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 chi tiết và cụ thể. Phân công đến từng đơn vị/cá nhân thực hiện, đơn vị phối hợp, người giám sát/điều hành, tiến độ thực hiện/tần suất báo cáo trên 06 chỉ tiêu nhiệm vụ gồm: Thực hiện chỉ tiêu sản lượng điện sản xuất; Chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; Các chỉ tiêu nhiệm vụ trong đầu tư xây dựng, đầu tư phát triển; Các nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp; Nhiệm vụ chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả” và Kế hoạch thực hiện được điểm thưởng chỉ tiêu hiệu quả.

Đến thời điểm hiện tại, Công ty đã xây dựng và triển khai đồng bộ các chương trình, kế hoạch có liên quan đến hoạt động của đơn vị trong năm 2022. Giám đốc Công ty đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, phân xưởng sản xuất bám sát nội dung từng chương trình, kế hoạch triển khai đúng tiến độ, thường xuyên kiểm tra, kịp thời đề xuất xử lý vướng mắc, khắc phục khó khăn, có các hành động cải tiến phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được EVN giao trong năm 2022.

                                                                             BBT tổng hợp đưa tin