Tin tức sự kiện

Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2022

Thứ sáu, 25/3/2022 | 15:42 GMT+7
Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2022, đã có nhiều hoạt động thiết thực diễn ra tại trong Công ty Thủy điện Ialy. Nổi bật là công tác tuyên truyền trực quan đến CBCNV tại các vị trí sản xuất, các khu tập thế. Ban BT trân trọng giới thiệu một số hình ảnh trong hoạt động này...

Photo story by Ngoc Hien