Tin tức sự kiện

Đại hội các Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thứ sáu, 12/8/2022 | 08:54 GMT+7
Thực hiện Kế hoạch của Công đoàn Công ty về việc tổ chức Đại hội các Công đoàn bộ phận tiến tới Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trong các ngày từ ngày 09 đến ngày 11/8/2022, 06 Công đoàn bộ phận trực thuộc đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội CĐBP Hành chính và Lao động

Đến dự và chỉ đạo Đại hội các Công đoàn bộ phận có các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn Công ty: Nguyễn Văn Văn Bình - Chủ tịch; Phan Chí Công Danh - Phó Chủ tịch, Nguyễn Văn Nghị - ủy viên Ban thường vụ. Đại hội đã nghe báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành các Công đoàn Bộ phận; Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027. 

Đại biểu tham dự Đại hội CĐBP Phân xưởng vận hành Ialy

Đại biểu tham gia phát biểu tham luận 

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc cũng như sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Công ty, Đại hội các Công đoàn bộ phận đã thảo luận, bàn bạc các giải pháp để thực hiện hoàn thành phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu nhiệm kỳ mới đề ra. Tại Đại hội đã bầu Ban chấp hành các Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2027 - 2022 và bầu Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

BCH Công đoàn HCLĐ Nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội

BCH Công đoàn PXVH Ialy nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại biểu CĐBP PX Thủy công chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Kết quả bầu Ban chấp hành các Công đoàn bộ phận cụ thể như sau:

         1. Công đoàn bộ phận phòng Hành chính và Lao động:

                   Lê Thị Hải Phương - Chủ tịch

                   Trần Văn Vịnh - Phó Chủ tịch

      Lê Văn Hội - Ủy viên

          2. Công đoàn bộ phận Khối các phòng nghiệp vụ:

      Tạ Nguyên Tân - Chủ tịch

                   Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch

                   Vũ Văn Ngọc - Ủy viên

          3. Công đoàn bộ phận Phân xưởng Vận hành Ialy:

      Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch

                   Nguyễn Hoàng Phi - Phó Chủ tịch

                   Mai Xuân Sơn - Ủy viên

      Phạm Xuân Quang - Ủy viên

      Đỗ Thanh Phong - Ủy viên

           4. Công đoàn bộ phận Phân xưởng Vận hành Sê San 3:

      Nguyễn Ngọc Chín - Chủ tịch

                   Hồ Xuân Toàn - Phó Chủ tịch

                   Võ Đình Quang - Ủy viên

           5. Công đoàn bộ phận Phân xưởng Vận hành Pleikrông:

      Nguyễn Tấn Thoại - Chủ tịch

                   Tô Điểm - Phó Chủ tịch

                   Võ Quốc Phú - Ủy viên

          6. Công đoàn bộ phận Phân xưởng Thủy công:

      Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch

                   Lương Thành Công - Phó Chủ tịch

                   Nguyễn Thanh Phương - Ủy viên

Bài Thùy Trang, ảnh Ngọc Hiến