Hoạt động sản xuất

Số hóa cấp phiếu công tác và giám sát đội công tác qua PMIS

Thứ năm, 28/7/2022 | 08:38 GMT+7
Cấp phiếu công tác (PCT) và giám sát đội công tác trong khi tiến hành công việc là hoạt động thường xuyên đối với công tác vận hành các nhà máy điện. Hoạt động này là căn cứ để thực hiện công việc nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn. Tại Công ty Thủy điện Ialy, số hóa cấp PCT và giám sát đội công tác đã được triển khai qua phần mềm PMIS thay cho cách thức truyền thống trước đây.

Tại PXVH Ialy, đã thực hiện xong lưu đồ cấp PCT trên PMIS; Phối hợp EVNITC hoàn thiện 100% nội dung cấp PCT thủy/cơ/nhiệt/hóa và điện và đã áp dụng vào thực tế; Nội dung theo dõi đội công tác qua PMIS đã thực hiện được khoảng 20% yêu cầu.

Cũng cần nói thêm rằng, việc cấp PCT theo cách thức truyền thống đã bộc lộ một số hạn chế như: Đơn vị công tác và người cấp PCT phải ghi đầy đủ thông tin vào Giấy đăng ký công tác, PCT theo file mẫu rồi in ra, ký bằng tay sau đó người chỉ huy trực tiếp đội công tác mang Giấy đăng ký công tác đến nơi người cấp PCT để làm thủ tục cấp PCT. Người cấp phiếu kiểm tra nội dung đăng ký công tác rồi xác định công việc làm có cần cắt điện hay không ? Nếu chưa có phương thức cắt điện thì PXVH phải đăng ký phương thức và Phòng kỹ thuật & An toàn duyệt hoặc đăng ký phương thức với A0, Ax đối với những thiết bị thuộc quyền điều khiển của A0, Ax), cuối cùng mới đến thủ tục cho phép vào làm việc, kết thúc công việc, bàn giao và khóa PCT. Những thủ tục này thực hiện thủ công, mất nhiều thời gian, bị động, thông tin không kịp thời, khó giám sát, dễ sai sót.

Trạm OPY 500 kV-một trong những vị trí có quy định nghiêm ngặt về ATLĐ cho đội công tác vào làm việc 

Sau khi số hóa quy trình cấp PCT và giám sát đội công tác, bên cạnh việc khắc phục những hạn chế thì đã phát huy những hiệu quả tích cực như:

- Mọi thông tin và thủ tục từ khâu đăng ký công tác, đăng ký phương thức cắt điện, duyệt phiếu đăng ký, giải quyết các nội dung đăng ký cho đến việc thực hiện thủ tục cấp PCT, cho phép vào làm việc, hoàn thành PCT cũng như việc ký số đều được thực hiện trên phần mềm cấp PCT trên PMIS.

- Các đơn vị liên quan bao gồm EVNPSC Tây Nguyên, Phân xưởng Vận hành, Phòng Kỹ thuật & An toàn đều có trách nhiệm thi hành đúng theo quy định cả về nội dung công việc và thời gian thực hiện.

- Giúp cho các đơn vị trực tiếp tham gia thực hiện công việc một cách khoa học, đầy đủ, nhanh chóng, chính xác và tránh được các sai sót có thể xảy ra.

- Thông qua những thông tin đã được thực hiện, xác nhận, lưu giữ trên phần mềm giúp cho Lãnh đạo Công ty có thể theo dõi, đánh giá và chỉ đạo kịp thời.

                                                                                      Tiến Danh - VH Ialy, photo - N.Hiến