Văn hóa Ialy

Nhiều hoạt động về VHDN được triển khai trong 6 tháng đầu năm

Thứ ba, 4/7/2023 | 09:41 GMT+7
Trong 6 tháng đầu năm 2023, nhiều hoạt động xây dựng, duy trì văn hóa doanh nghiệp đã được Ban chỉ đạo VHDN Công ty triển khai trên các mặt hoạt động của Công ty.

Inphographics by Ngoc Hien