Tin tức sự kiện

Triển khai công tác VHDN năm 2024

Thứ sáu, 2/2/2024 | 09:48 GMT+7
Giám đốc Đoàn Tiến Cường vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) năm 2024 tại Công ty Thủy điện Ialy, số 159/KH-TĐIAL ngày 01/2/2024, trên cơ sở định hướng của EVN tại Kế hoạch tổng thể triển khai văn hóa doanh nghiệp trong Tập đoàn giai đoạn 2022-2025 có xem xét đến tính đặc thù, định hướng phát triển, mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị tại thời điểm hiện tại.

Có 35 nhiệm vụ chi tiết về VHDN được xác định trong năm với tiến độ chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng phòng nghiệp vụ, phân xưởng sản xuất để triển khai thực hiện. Trong đó, một số nhiệm vụ trọng tâm và nổi bật như sau:

Năm 2023, Công ty Thủy điện Ialy là một trong số các đơn vị được EVN đánh giá và chấm điểm cao về kết quả triển khai thực hiện công tác VHDN trong toàn EVN. Kết quả này cùng với bề dày  thành tích, ý thức, sự hưởng ứng tham gia tích cực của từng thành viên Ialy thì năm 2024 văn hóa EVN nói chung và bản sắc Ialy nói riêng sẽ tiếp tục được duy trì, lan tỏa.

                                                                        A.Thư TCKT  tổng hợp, Photo N.Hiến