Thông báo

Thông báo thay đổi thời gian thi tuyển dụng lao động

Thứ năm, 22/9/2022 | 13:50 GMT+7
Ngày 13/9/2022, Công ty Thủy điện Ialy đã có thông báo Tuyển dụng lao động số 848/TB-TĐIAL, theo đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức thi tuyển dụng nhân sự cho Công ty Thủy điện Ialy vào các ngày 22, 23/9/2022. Tuy nhiên vì lý do sản xuất, EVN không thể tổ chức đợt thi vào thời gian này. Do đó Công ty Thủy điện Ialy thông báo đến các ứng viên tham gia dự tuyển như sau: - Thời gian tổ chức thi tuyển thay đổi: Sau khi có thông báo từ EVN, Côngty Thủy điện Ialy sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản. Công ty Thủy điện Ialy thông báo./.