Thông báo

Thông báo về việc thay đổi thời gian thi tuyển dụng lao động

Thứ ba, 5/9/2023 | 15:10 GMT+7
Ngày 23/8/2023, Công ty Thủy điện Ialy đã có thông báo số 938/TBTĐIAL về việc tham dự thi tuyển dụng lao động, theo đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức thi tuyển dụng nhân sự cho Công ty Thủy điện Ialy vào ngày 06/9/2023 (thứ Tư). Nay chuyển sang ngày 15/9/2023 (Thứ Sáu).