Tin tức sự kiện

“Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” chủ đề năm 2022 của EVN

Thứ năm, 2/12/2021 | 08:38 GMT+7
Ngày 17/11/2021, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 531/NQ-HĐTV thông qua chủ đề năm 2022 của EVN là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. Dưới đây là những nội dung cốt lõi, định hướng cho nhận thức và hành động mà mỗi CBCNV cần phải thấu hiểu để cùng nhau thực hiện thắng lợi mục tiêu chủ đề năm 2022 của Ngành.

Ảnh minh họa(nguồn internet)

Thích ứng an toàn:

EVN cần nhanh chóng thích ứng an toàn để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng trong bối cảnh vừa phòng chống dịch, vừa tham gia sản xuất. EVN và các đơn vị cần đảm bảo vận hành hệ thống điện ổn định, an toàn trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Xây dựng phương thức hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng tương ứng với các cấp độ dịch theo nguyên tắc chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và các địa phương để luôn luôn đảm bảo vận hành sản xuất và triển khai các dự án đầu tư xây dựng trong mọi tình huống. Cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân, góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế, an sinh và ổn định chính trị - xã hội.

EVN phải thích ứng an toàn trong môi trường chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ. Kịp thời tiếp cận, ứng dụng các công nghệ mới, tích cực thực hiện chuyển đổi số, song phải luôn đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, an toàn hệ thống viễn thông và công nghệ thông tin, an toàn hệ thống dữ liệu.

EVN cần phải có phương án để chủ động ứng phó nhanh và thích hợp với các điều kiện biến đổi khí hậu, đảm bảo an toàn cho người và cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng luôn được triển khai theo kế hoạch.

Linh hoạt:

EVN và các đơn vị cần linh hoạt trong công tác vận hành hệ thống nguồn điện và lưới điện, chủ động và sẵn sàng các kịch bản ứng phó linh hoạt khi có tình huống lây lan dịch bệnh tại các đơn vị, nhà máy, địa phương hay khi có sự cố, có diễn biến bất thường của khí hậu, thủy văn.

Thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh, quy định về phòng chống dịch tại các cấp chính quyền địa phương, tình hình phát triển kinh tế xã hội để chủ động, linh hoạt đề ra các chủ trương, kế hoạch hoạt động SXKD phù hợp.

EVN và các đơn vị cũng cần linh hoạt ứng phó với mọi biến động về kinh tế, chính trị, xã hội để đảm bảo quản lý, điều hành mọi hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị theo đúng chủ trương, kế hoạch lộ trình đã đề ra và phù hợp với tình hình thực tế.

Hiệu quả:

Trong bối cảnh dịch bênh COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế, làm giảm nhu cầu phụ tải hệ thống điện toàn quốc, tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2022 và các năm tới được dự báo có nhiều khó khăn. Do đó, EVN và các đơn vị cần triệt để thực hành các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong đó cần tập trung vào các nội dung:

Đảm bảo mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư vào EVN và vốn của EVN đầu tư tại các doanh nghiệp khác, toàn Tập đoàn cần phải triệt để thực hành tiết kiệm chi phí, trong đó tiết kiệm và tối ưu chi phí thường xuyên, chi phí sửa chữa lớn, giảm tổn thất điện năng.

EVN và các đơn vị cần nghiên cứu, thực hiện huy động các nguồn điện một cách hợp lý để tối ưu hóa chi phí mua điện, góp phần quan trọng giảm chi phí trong năm.

Thực hiện rà soát các dự án đầu tư xây dựng để dừng, giãn tiến độ đối với những công trình chưa thực sự cần thiết, các công trình đã thay đổi hiệu quả so với bối cảnh tại thời điểm lập dự án...; khai thác đúng công năng và sử dụng hiệu quả các công trình đã đầu tư.

Thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất lao động, năng suất yếu tố tổng hợp, hiệu quả công việc để không ngừng cải thiện năng suất lao động, giải quyết nhanh và có hiệu quả các nhiệm vụ được giao./.

                                                                                                                                                donghc tổng hợp từ EVN