Tin tức sự kiện

Đạt kết quả tốt tại phiên đánh giá cấp chứng nhận ISO 9001:2015

Thứ hai, 22/11/2021 | 09:35 GMT+7
Công ty Thủy điện Ialy đã áp dụng đồng bộ, duy trì thường xuyên và cải tiến liên tục hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Qua đánh giá không phát hiện điểm không phù hợp cần phải thực hiện hành động khắc phục. Hệ thống đủ điều kiện để trình cấp lại chứng nhận theo quy định của tổ chức chứng nhận Quốc tế.

Là nhận xét và kết luận tại phiên đánh giá cấp lại hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Công ty Thủy điện Ialy được tổ chức vào ngày 19.11.2021 vừa qua. Phiên đánh giá do ông Lê Viết Hải - Chuyên gia đánh giá trưởng thuộc Công ty Cổ phần chứng nhận VCA thực hiện.

Họp kết thúc phiên đánh giá  vào chiều 19.11.2021

Theo đó, trên cơ sở đánh giá trực tiếp tại các phòng nghiệp, phân xưởng sản xuất (vận hành Ialy, vận hành Sê San 3), phân xưởng Thủy công; Trực tiếp phỏng vấn các cấp lãnh đạo, nhân viên, xem xét tài liệu, hồ sơ, môi trường, hiện trường so với yêu cầu của tiêu chuẩn…chuyên gia của VCA đã ghi nhận nhiều điểm phù hợp trong hệ thống QLCL tại Ialy. Bên cạnh đó, chuyên gia VCA đã đưa ra một số khuyến nghị nâng cao chất lượng một số lĩnh vực như: Công tác kế hoạch vật tư, áp dụng công cụ 8D Report, phân tích chính xác về nguyên nhân rủi ro; Xác định mức độ rủi ro, điểm tác động…

Trước đó, ngày 16.11.2021, Viện Năng suất Việt Nam đã có Công văn số 378/NS-PAD thông báo duy trì chứng chỉ thực hành tốt 5S của Công ty Thủy điện Ialy đến ngày 26/11/2022. Đây là kết quả sau khi xem xét hồ sơ chứng minh duy trì 5S được lập bởi Ialy. Điểm khác biệt năm nay chính là là toàn bộ thông tin (hơn 100 trang hồ sơ khổ A4) được gửi cho Viện Năng suất qua mã Qr Code nên quá trình tiếp nhận thông tin, xem xét, đánh giá, trình cấp có thẩm quyền công nhận … chỉ khoảng 05 ngày, thực sự nhanh chóng, tiện lợi trong tình hình covid như hiện nay ./.

                                                                                                            N. Hiến tổng hợp đưa tin