Tin tức sự kiện

Số hóa Quy trình chấm công và tính toán thu nhập CBCNV

Thứ hai, 25/10/2021 | 08:13 GMT+7
Trước đây, quy trình chấm công, tính lương, thu nhập và thông báo thông tin đến toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đều được thực hiện thủ công qua file excel thông thường. Công việc này mất nhiều thời gian đối với đơn vị thực hiện chấm công và chuyên viên thực hiện. Đồng thời, dễ sai sót hoặc nhầm dữ liệu nếu không tính toán một cách tỉ mỉ và thận trọng.

Trước đây, quy trình chấm công, tính lương, thu nhập và thông báo thông tin đến toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đều được thực hiện thủ công qua file excel thông thường. Công việc này mất nhiều thời gian đối với đơn vị thực hiện chấm công và chuyên viên thực hiện. Đồng thời, dễ sai sót hoặc nhầm dữ liệu nếu không tính toán một cách tỉ mỉ và thận trọng.

          Thực hiện chủ trương của EVN về việc áp dụng chuyển đổi số các hoạt động để nâng cao công tác Quản trị, cùng với việc tối đa hóa sử dụng các phần mềm dùng chung trong Tập đoàn. Phòng Hành chính và Lao động đã thực hiện việc chuyển đổi số quy trình Quy trình chấm công, tính lương trên phân hệ PR (một trong các phân hệ của phần mềm ERP) và phần mềm HRMS-KPI, đến nay Phòng đã hoàn thành xong quy trình chuyển đổi số và đưa vào áp dụng.

Quy trình tính lương truyền thống và quy trình được số hóa

          Theo đó, các đơn vị thực hiện chấm công cho CBCNV và được Lãnh đạo đơn vị phê duyệt thông qua ký số trên phân hệ Chấm công (thuộc phần mềm HRSM-KPI), các loại ngày công và điểm hoàn thành nhiệm vụ sẽ được đồng bộ từ HRMS sang phân hệ PR để tính lương. Sau khi Bảng lương trên PR được Giám đốc Công ty phê duyệt, thông tin thu nhập trong tháng của CBCNV sẽ được đồng bộ tử PR sang tài khoản cá nhân của từng CBCNV trên HRMS.

          Việc áp dụng chuyển đổi số quy trình chấm công, tính lương như trên đã tiết kiệm được thời gian, nguồn nhân lực thực hiện và nâng cao tính chính xác trong việc tính lương, thưởng và các khoản thu nhập cho CBCNV.

 

Hạnh Nguyên - HCLĐ