Tin tức sự kiện

Thượng tôn pháp Pháp luật -Tiêu chí cốt lõi trong chủ đề ứng xử tháng 10

Thứ hai, 4/10/2021 | 09:59 GMT+7
Là tháng đầu tiên của Quý IV hàng năm, tháng 10 được xem là khởi đầu những bước chạy nước rút cho việc hoàn thành kế hoạch năm của Công ty. Vì thế, việc “Giải quyết công việc” làm tiêu điểm cho các hoạt động văn hóa doanh nghiệp trong tháng 10 chính là thông điệp được Ban lãnh đạo Công ty gửi đến CBCNV với mong muốn: Từng thành viên Ialy với tâm thế vững vàng, nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm kế hoạch 2021

Là tháng đầu tiên của Quý IV hàng năm, tháng 10 được xem là khởi đầu những bước chạy nước rút cho việc hoàn thành kế hoạch năm của Công ty. Vì thế, việc “Giải quyết công việc” làm tiêu điểm cho các hoạt động văn hóa doanh nghiệp trong tháng 10 chính là thông điệp được Ban lãnh đạo Công ty gửi đến CBCNV với mong muốn: Từng thành viên Ialy với tâm thế vững vàng, nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm kế hoạch 2021.

Tuyên truyền trực quan về pháp luật bằng Banlron tại các vị trí trong Công ty

Yêu cầu đầu tiên khi “Giải quyết công việc” được xác định trong chuẩn mực hành vi ứng xử chính là “thượng tôn pháp luật”. Theo đó tất cả các công việc khi được giải quyết phải trên cơ sở tuân thủ pháp luật, các quy định của EVN và Công ty. Tháng 10 cũng là thời điểm cả nước bắt đầu triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày “Ngày pháp luật Việt Nam”. Vì thế, thời điểm này người lao động trong toàn Công ty nên nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình thực thi công việc cũng như các quy định về an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh Covid 19.

Một chuẩn mực khác liên quan đến chủ đề giải quyết công việc chính là: từng chức danh phải tuân thủ, chấp hành sự điều động, phân công của cấp trên, không trốn tránh, đối phó, đổ thừa, quanh cho hay đùn đẩy trách nhiệm của mình cho người khác.

Chuẩn mực hành vi ứng xử của Công ty nội dung “Giải quyết công việc” còn lưu ý đến trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc của các cấp lãnh đạo. Theo đó: Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị có thẩm quyền quản lý và sử dụng cán bộ có trách nhiệm đôn đốc kiểm  tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ có thẩm quyền. Đối với nhân viên được lưu ý là phải cấp hành quyết định của cấp quản lý trực tiếp. Trường hợp  có quyết định của cấp trên cao hơn thì cán bộ phải thực hiện theo Quyết định của cấp có thẩm quyền cao nhất. Đồng thời, báo cáo cấp quản lý trực tiếp của mình về việc thực hiện quyết định đó.

                                                                                                                   A.Thư-TCKT