Tin tức sự kiện

Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn phát động phong trào thi đua đặc biệt

Thứ hai, 13/9/2021 | 08:35 GMT+7
Ngày 10.9 vừa qua, Giám đốc Công ty và Chủ tịch Công đoàn đã phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “CBCNVC-LĐ Công ty Thủy điện Ialy đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid 19”. Dưới đây là một số nội dung chính của phong trào thi đua.

Ngày 10.9 vừa qua, Giám đốc Công ty và Chủ tịch Công đoàn đã phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “CBCNVC-LĐ Công ty Thủy điện Ialy đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid 19”. Dưới đây là một số nội dung chính của phong trào thi đua.

          1. Thực hiện tốt các chỉ đạo của Bộ chính trị, Ban bí thư, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và EVN về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trong tình hình mới.

          2. Ứng phó kịp thời, hiệu quả với dịch bệnh trong mọi điều kiện; Kịp thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ-kế hoạch năm 2021 và những năm tiếp theo của Công ty với các nhiệm vụ cụ thể như: thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về phòng chống Covid; Cách ly y tế đối với CBCNV có yếu tố dịch tể theo quy định, 100% CBCNV thực hiện nghiêm quy định 5K; Thực hiện phương án 3 tại chỗ khi có yêu cầu.

          3. Đảm bảo 100% CBCNV cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống Covid theo quy định, không để dừng hoạt động do dịch bệnh Covid 19 gây ra.

          4. Phấn đấu đến cuối năm 2021 có 100% CBCNV được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng dịch Covid 19.

          5. Phấn đấu đẩy nhanh, hoàn thành sớm một số chỉ tiêu về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ kỹ thuật đê đổi mới, cải tiến quy trình quản lý, nhằm vừa nâng cao hiệu quả công tác quản lý vừa hạn chế tiếp xúc trực tiếp góp phần vào phòng chống dịch, ứng dụng hiệu quả các phần mềm như: Digital – Office, HRMS, PMIS…

          6. Đảm bảo an sinh nội bộ, không để người lao động và gia đình người lao động thiếu ăn, giúp đỡ gia đình người lao động bị cách ly sản xuất, cách ly y tế và trong thời gian chữa bệnh. Tham gia tích cực an sinh xã hội, chăm lo đảm bảo chất lượng bữa ăn và sinh hoạt đối với người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ”…

          7. Phát huy tính sáng tạo của CBCNV để tham gia đề xuất những biện pháp, mô hình, cách làm mới trong việc phòng chống dịch có hiệu quả cao hơn…

          Hiện nay, nội dung đợt phát động thi đua đã được triển khai đến các đơn vị nghiệp  vụ, phân xưởng sản xuất, các công đoàn các bộ phận tuyên truyền, phổ biến đến từng người lao động để hưởng ứng và tham gia./.

Hà Cao Đông