Tin tức sự kiện

Triển khai hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam” năm 2021

Thứ năm, 19/8/2021 | 07:15 GMT+7
Ngày 17.8, Giám đốc Đoàn Tiến Cường đã phê duyệt các nội dung hưởng ứng “Ngày pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021 tại Công ty Thủy điện Ialy theo đề xuất của bộ phận pháp chế. Theo đó, có 4 nhóm nội dung chính sẽ được triển khai tại đơn vị kể từ nay cho đến hết năm mà cao điểm là đầu tháng 11.

Ngày 17.8, Giám đốc Đoàn Tiến Cường đã phê duyệt các nội dung hưởng ứng “Ngày pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021 tại Công ty Thủy điện Ialy theo đề xuất của bộ phận pháp chế. Theo đó, có 4 nhóm nội dung chính sẽ được triển khai tại đơn vị kể từ nay cho đến hết năm mà cao điểm là đầu tháng 11.

Công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của “Ngày pháp luật Việt Nam” sẽ được thực hiện đa dạng, phong phú như: treo khẩu hiệu tại Văn phòng, các nhà máy; Chạy chữ trên giao diện chính của website, cung cấp hình ảnh, thông tin hoạt động FanPage Facebook “Điện lực Việt Nam”; màn hình EVN News… để tạo hiệu ứng và lan tỏa tích cực về sự kiện này đến với từng CBCNV và cộng đồng.

Công tác rà soát hoàn thiện QCQLNB và TLNB năm 2021 của Công ty là nhiệm vụ quan trong được xác định trong dịp này. Theo đó, trong quý III sẽ thực hiện xong kế hoạch 726/KH-TĐIAL ngày 14/7/2021 là biên soạn mới 04 tài liệu, sửa đổi bổ sung 04 tài liệu và công bố hết hiệu lực thi hành 03 tài liệu đặc thù của đơn vị. Đồng thời cập nhât lên chuyên mục website phục vụ việc truy cập, tra cứu, sử dụng của CBCNV

Thay thế nhận diện thương hiệu mới tại Văn phòng Công ty

Đối với công tác rà soát kiến nghị, đề xuất sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật và QCQLNB EVN là nhiệm vụ được Công ty thực hiện nghiêm túc từ đầu năm. Mục tiêu hướng đến trong thời gian còn lại là “nghiên cứu rà soát kỹ, kiến nghị cụ thể, rõ ràng xuất phát từ thực tế khó khăn vướng mắc tại doanh nghiệp”. Việc phân công rà soát, gửi góp ý và tổng hợp ký kiến của các phòng nghiệp vụ, phân xưởng phải được thực hiện trên môi trường số thay thế cho quy trình truyền thống như trước đây. Tiếp tục phổ biến cho CBCNV Công ty truy cập sử dụng phần mềm pháp điển hóa của EVN tại địa chỉ https://phapdien.evn.com.vn/.

Một số nhiệm vụ khác cũng được xác định trong nội dung hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm nay chính là: Triển khai thay thế xong Hệ thống nhận diện thương hiệu mới của EVN tại tất cả các vị trí liên quan; Rà soát, đôn đốc và thực hiện xong các nội dung công tác cải cách hành chính của Công ty năm 2021; Tham gia các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam do EVN tổ chức trên các diễn đàn…

donghc