Tin tức sự kiện

Hoạt động chuyển đổi số tại Công ty Thủy điện Ialy

Thứ hai, 28/6/2021 | 07:34 GMT+7

Thực hiện chủ trương của EVN về việc áp dụng chuyển đổi số vào các hoạt động để nâng cao hiệu quả SXKD, thời gian qua, Công ty Thủy điện Ialy đã và đang tích cực triển khai lộ trình chuyển đổi số và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, được ưu tiên hàng đầu trong hiện nay và tương lai.

Trước đây, trong lĩnh vực quản lý sản xuất, những nội dung liên quan đến công tác vận hành các Nhà máy đều được ghi chép lại vào sổ nhật ký bằng bản giấy - với số lượng trên 60 đầu sổ. Ghi chép nhiều năm, lượng sổ lưu trữ lớn dẫn đến khó khăn trong việc truy xuất lại thông tin. Đặc biệt phải dành khá nhiều thời gian để tổng hợp thông tin, tình hình sản xuất hiện tại của nhà máy thông qua việc trực tiếp xem các đầu sổ liên khi thực hiện nhận ca trực Vận hành.

Các công tác báo cáo, cập nhật dữ liệu sản xuất vẫn theo phương thức truyền thống thông qua excel, sổ sách. Đến tháng 6/2016, Công ty triển khai áp dụng phần mềm quản lý kỹ thuật nguồn điện (PMIS), đây một trong những điểm khởi đầu số hóa dữ liệu trong công tác quản lý kỹ thuật. Sau khi áp dụng phần mềm, công tác ghi chép trong ca trực Vận hành như: Phiếu thao tác, phiếu công tác, lệnh công tác, nhật ký Vận hành được cập nhật trên phần mềm. Hiện tượng thiếu sót hay sự cố thiết bị được lưu giữ dưới dạng hình ảnh thực tế, giúp thuận tiện cho phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục.  Vì thế, số lượng sổ sách bằng bản giấy giảm xuống chỉ còn lại vài đầu sổ. Các văn bản, kế hoạch, chương trình, phương án... cơ bản được ký số và lưu trên E-Office thuận tiện cho công tác lưu trữ và tra cứu, hạn chế tối đa việc in ấn, sử dụng bản cứng…

Công ty cũng áp dụng các phần mềm khác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam như: HRMS trong công tác quản trị nhân sự, FMIS/MMIS trong công tác quản lý tài chính và E-Learing phục vụ học tập trực tuyến, đào tạo nâng cao nguồn nhân lực. Một số nhiệm vụ chuyển đổi số khác đã thực hiện thời gian vừa qua đó là vận hành Website nội bộ Công ty cung cấp, giới thiệu thông tin về doanh nghiệp, quảng bá hình ảnh thương hiệu. Phối hợp với EVNICT xây dựng module phần mềm RCM trên PMIS. Từ đó  khối lượng công việc chi tiết sửa chữa lớn các danh mục thiết bị sẽ được thực hiện theo kết quả phân tích RCM, hiện tại đang áp dụng phần mềm BaseWework để quản lý công việc, phần mềm Power BI trong báo cáo, xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm kiểm tra, sát hạch nghề trong Công ty hằng năm.  

Dịch bệnh Covid-19 tạo ra một áp lực lớn và có thể coi là một đòi hỏi bắt buộc để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của ngành điện nói chung và của Công ty Thủy điện Ialy nói riêng. Có thể thấy, việc dùng chữ ký điện tử, hội nghị trực tuyến là một ví dụ điển hình cho việc chuyển đổi số trong việc phòng chống dịch Covid-19.

Kế hoạch chuyển đổi số của Công ty phải thực hiện trong năm 2021 và 2022, tập trung vào 2 mảng công việc lớn gồm: Lĩnh vực ĐTXD và lĩnh vực quản trị nội bộ (Ứng dụng chuyển đổi số trong quản trị, cải cách hành chính, nâng cao năng suất lao động); Lĩnh vực kỹ thuật và sản xuất (Hiện đại hóa các hệ thống, cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ chuyển đổi số).

Trong công tác quản trị, Công ty triển khai các nội dung: Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, năng lực sử dụng công nghệ thông tin cho cấp quản lý và CBCNV; Thành lập thư viện; Thực hiện 100% văn bản nội bộ qua E-Office; Cải tạo lại web Công ty, xây dựng môi trường  làm việc trên web online, để chia sẻ tài nguyên, quản lý công việc, tạo khả năng làm việc mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện; Số hoá các báo cáo nội bộ, báo cáo ra bên ngoài; chuyển đổi ký số các báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, đánh giá chất lượng nhà thầu, đánh giá lại nhà cung cấp.

Về lĩnh vực kỹ thuật và sản xuất, Công ty áp dụng phần mềm quản lý kỹ thuật, số hóa quy trình xử lý khiếm khuyết thiết bị trên phần mềm PMIS thay cho quy trình xử lý truyền thống (Cấp phát EVNCA trên PMIS; tích hợp ký số VIETTEL, VNPT trên phần mềm PMIS, Lưu đồ hóa quy trình nghiệp vụ, thiết kế các biểu mẫu..); Số hóa quy trình giám sát, nghiệm thu SCL tự thực hiện trên phần mềm PMIS thay cho quy trình nghiệm thu truyền thống; Thu thập số liệu thủy văn tự động nhập vào phần mềm PMIS thay cho nhập bằng tay; Kết nối, quản lý tập trung dữ liệu quan trắc các công trình đập (3 nhà máy); Hoàn thiện CSDL của hệ thống phần mềm PMIS; Triển khai phân tích RCM các hạng mục phụ; Xây dựng Smart OCC cho 03 nhà máy thủy điện Ialy, Sê San 3 và Pleikrông.

Với mục tiêu chung tay xây dựng EVN trở thành doanh nghiệp số, Công ty Thủy điện Ialy sẽ tận dụng tối đa sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số, gia tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí, nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng của khách hàng, nâng cao năng suất lao động... phù hợp với chủ đề năm 2021 của EVN là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”góp phần cùng với EVN hướng tới mục tiêu đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và trở thành doanh nghiệp mạnh trong khu vực.

                                                                                    

Phạm Văn Nguyên-Pleikrông