Tin tức sự kiện

Khen thưởng thành tích VHDN và Công nhân lao động giỏi tiêu biểu

Thứ tư, 2/6/2021 | 17:19 GMT+7
Giám đốc Công ty Đoàn Tiến Cường vừa ký quyết định khen thưởng cho 7 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi văn hóa doanh nghiệp năm 2020.

Các tập thể được khen thưởng trong năm 2020 gồm: Phòng Hành chính & Lao động, Phòng Kỹ thuật & An toàn, Phòng Tài chính-Kế toán, Phân xưởng Vận hành Ialy, Phân xưởng Vận hành Sê San 3, Phân xưởng Vận hành Pleikrông và Phân xưởng Thủy công. Đây là các đơn vị thực hiện tốt tiêu chí VHDN trên cơ sở kết quả chấm điểm được Công ty ban hành.

Các cá nhân được khen thưởng trên cơ sở đánh giá, xét chọn và bình bầu của từng đơn vị, đây là những nhân tố bên cạnh việc thực hiện tốt VHDN, chuẩn mực hành vi ứng xử còn có nhiều hoạt động thiết thực, tạo sự lan tỏa và hiệu ứng về VHND trong đơn vị mình.

Tập thể, CBCNV Thủy điện Sê San 3 được khen thưởng thành tích VHDN và CN lao động giỏi tiêu biểu

Trước đó, ngày 25.5, Công đoàn Công ty đã có quyết định biểu dương, khen thưởng cho 08 cá nhân là Công nhân lao động giỏi tiêu biểu Công ty năm 2021 kèm theo tiền thưởng tương ứng. Đây là các CBCNV trực tiếp làm công tác sản xuất tại các phân xưởng gồm: Nguyễn Công Tỵ, Phạm Hồng Thắng, Nguyễn Hữu Hòa (PX Vận hành Ialy); Võ Văn Lãm, Nguyễn Huy Đông (PX Vận hành Sê San 3); Tô Điểm, Đỗ Đức Thành (PX Vận hành Pleikrông) và Ksor Huế (PX Thủy công).

Văn Bảy, tổng hợp đưa tin