Tin tức sự kiện

Phổ biến Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên

Thứ năm, 14/1/2021 | 14:29 GMT+7
Thực hiện yêu cầu của EVN và triển khai chương trình công tác Pháp chế năm 2021 tại đơn vị, sáng nay (14.1), Công ty Thủy điện Ialy tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật Dân quân tự vệ (DQTV) và Luật Lực lượng dự bị động viên (LLDBĐV) năm 2019 cho cán bộ BCH Quân sự Công ty và toàn thể lực lượng tự vệ (Đại đội pháo phòng không 37mm -1).
Thực hiện yêu cầu của EVN và triển khai chương trình công tác Pháp chế năm 2021 tại đơn vị, sáng nay (14.1), Công ty Thủy điện Ialy tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật Dân quân tự vệ (DQTV) và Luật Lực lượng dự bị động viên (LLDBĐV) năm 2019 cho cán bộ BCH Quân sự Công ty và toàn thể lực lượng tự vệ (Đại đội pháo phòng không 37mm -1). Ông Vũ Mạnh Kha -Phó chỉ huy trưởng BCH Quân sự Công ty trực tiếp truyền đạt.
 
 
Ông Hà Cao Đông -Phó phòng HCLĐ, phụ trách pháp chế Công ty triển khai một số nội dung tại lớp học
 
Các học viên được nghe phổ biến các điểm mới và một số nội dung cơ bản của 2 luật như: Vị trí, chức năng, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, thành phần của Dân quân tự vệ. Các quy định về độ tuổi độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV trong thời bình. Việc đăng ký công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV; Các tiêu chuẩn, tuyển chọn và thẩm quyền quyết định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.
 
 
Ông Vũ Mạnh Kha - Phó phòng HCLĐ, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS Công ty
truyền đạt các nội dung cơ bản của Luậ DQTV và Luật LL dự bị động viên
 
Đối với luật LLDBDV, học viên được phổ biến các quy định về quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật dự bị được sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên. Quân nhân dự bị động viên bao gồm sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sỹ quan, binh sỹ dự bị được đang ký theo quy định của Luật sỹ quan, Luật quân nhân chuyên nghiệp, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Công nhân viên Quốc phòng.
 
Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 và Luật Lực lượng Dự bị động viên số 53/2019/QH14 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020. Thay thế Luật dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 và Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên ngày 27/8/1996.
 
Văn Bảy đưa tin, ảnh Ngọc Hiến