Tin tức sự kiện

6 giải pháp được công nhận là sáng kiến cấp Tập đoàn năm 2020

Thứ hai, 30/11/2020 | 13:58 GMT+7
06 giải pháp đăng ký của Công ty Thủy điện Ialy đều bảo vệ thành công và được công nhận là sáng kiến cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2020 là kết luận của ông Nguyễn Tân Bình, Trưởng Ban KHCN&MT Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Phó Chủ tịch Hội đồng xét duyệt sáng kiến tại phiên họp xét các giải pháp được tổ chức vào ngày 28/11 vừa qua tại Hà Nội.
06 giải pháp đăng ký của Công ty Thủy điện Ialy đều bảo vệ thành công và được công nhận là sáng kiến cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2020 là kết luận của ông Nguyễn Tân Bình, Trưởng Ban KHCN&MT Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Phó Chủ tịch Hội đồng xét duyệt sáng kiến tại phiên họp xét các giải pháp được tổ chức vào ngày 28/11 vừa qua tại Hà Nội.
 
 
Phiên họp xét sáng kiến EVN
 
Năm nay, Công ty Thủy điện Ialy đăng ký tham gia 6 giải pháp gồm: Điều khiển từ xa từ DCS các trạm bơm nước Nhà máy Thủy điện Ialy; Điều khiển xa từ DCS van cung đập tràn NMTĐ Sê San 3 theo giá trị đặt (Setpoint); Cải tạo mạch điều khiển cấp khí trong chế độ bù đồng bộ tổ máy NMTĐ Ialy;Cải tạo mạch tín hiệu và logic bảo vệ đứt chốt cắt cánh hướng các tổ máy NMTĐ Pleikrông;Bổ sung van điện cấp nước chữa cháy tuyến bổ sung dầu cáp cho cáp dầu 500kV NMTĐ Ialy; Bổ sung bơm dầu hệ thống dầu áp lực MHY các tổ máy NMTĐ Pleikrông. Các giải pháp này đều đã được Hội đồng sáng kiến Công ty thông qua và cho phép đưa vào áp dụng tại các nhà máy.

Trước khi tham gia bảo vệ ở cấp Tập đoàn, tác giả các giải pháp đã trình bày tại phiên họp xét nội bộ và đã được các thành viên Hội đồng sáng kiến Công ty thông qua. Nhờ chuẩn bị chu đáo, trình bày thuyết phục các tác giả đã bảo vệ thành công cả 6 giải pháp và được công nhận là sáng kiến cấp Tập đoàn với 12/12 phiếu đánh giá của thành viên Hội đồng.

Mỗi năm có hàng chục sáng kiến, hợp lý hóa được đưa vào áp dụng tại Công ty, các sáng kiến dần hướng đến tự động hóa dây chuyền sản xuất theo định hướng của EVN. Kể từ lúc áp dụng Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, Công ty đã có 15 giải pháp được công nhận là sáng kiến cấp Tập đoàn.

V. Ngọc đưa tin