Tin tức sự kiện

Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện công tác Pháp chế EVN

Thứ hai, 9/11/2020 | 10:55 GMT+7
Ngày 06.11 vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện công tác pháp chế (giai đoạn 2016-2020) và tập huấn nghiệp vụ Pháp chế. Tổng giám đốc Trần Đình Nhân chủ trì hội nghị với sự tham dự của Lãnh đạo 9 Tổng Công ty và gần 250 cán bộ làm công tác pháp chế toàn EVN.
      Ngày 06.11 vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện công tác pháp chế (giai đoạn 2016-2020) và tập huấn nghiệp vụ Pháp chế. Tổng giám đốc Trần Đình Nhân chủ trì hội nghị với sự tham dự của Lãnh đạo 9 Tổng Công ty và gần 250 cán bộ làm công tác pháp chế toàn EVN.
      Tại Hội nghị, Trưởng ban Pháp chế EVN-Nguyễn Minh Khoa đã trình bày báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện công tác pháp chế giai đoạn 2016-2020 và nhiệm vụ công tác 2021-2020. Báo cáo đã đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được cùng hạn chế trong công tác Pháp chế toàn Tập đoàn 5 năm qua và kiến nghị đề xuất một số nội dung sát, đúng, có căn cứ pháp lý để các Bộ, Ngành và Lãnh đạo EVN xem xét trong thời gian đến.

Tổng giám đốc Trần Đình Nhân chủ trì Hội nghị

      Đại diện các Tổng công ty đã tham luận trên các lĩnh vực hoạt động như: "Việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật & QCQLNB tại Tổng Công ty Điện lực Miền Trung"; "Một số kinh nghiệm trong công tác tố tụng và hành án tại Tổng Công ty Điện lực Miền Nam"; "Thực tiễn và kinh nghiệm triển khai công tác cải cách hành chính trong Tổng công ty Điện lực Tp Hồ Chí Minh".
      Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Công thương Nguyễn Anh Sơn đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích đã đạt được trong công tác pháp chế của Tập đoàn các năm qua. Ghi nhận những đề xuất góp ý của Pháp chế EVN trên các lĩnh vực pháp luật liên quan làm cơ sở báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét.
Phát biểu kết luận, Tổng giám đốc Trần Đình Nhân đã phân tích, đánh giá, giải quyết những nội dung cụ thể được trình bày tại Hội nghị. Tổng giám đốc cũng giao Ban Pháp chế EVN triển khai các nội dung nhiệm vụ cụ thể nhằm đạt được mục tiêu: Khẳng định vai trò, vị trí của pháp chế trong việc đảm bảo cho EVN, các đơn vị thành viên hoạt động ổn định, bền vững, thượng tôn pháp luật.

Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương cho các cá nhân

      Tại Hội nghị này, Công ty Thủy điện Ialy được Bộ trưởng Bộ Công thương tặng thưởng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019-2020.

Bài và ảnh của donghc