Tin tức sự kiện

Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

Thứ năm, 1/10/2020 | 18:07 GMT+7
Thực hiện Kế hoạch hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020 do EVN phát động, Giám đốc Công ty đã phê duyệt các nội dung hưởng ứng “Ngày pháp luật” sẽ được triển khai tại đơn vị trong tháng 10 và tháng 11 năm nay.
        Thực hiện Kế hoạch hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2020 do EVN phát động, Giám đốc Công ty đã phê duyệt các nội dung hưởng ứng "Ngày pháp luật" sẽ được triển khai tại đơn vị trong tháng 10 và tháng 11 năm nay.


Khẩu hiệu tuyên truyền về PCCC tại Văn phòng Công ty

        Theo đó, hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức "Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật" trong CBCNV doanh nghiệp được triển khai dưới nhiều hình thức như: chuyển tải thông tin lên website, e.office, chia sẻ nhóm qua ứng dụng zalo, phổ biến tại cuộc họp đơn vị, treo pano tuyên truyền tại văn phòng, các nhà máy, khu vực sản xuất... thì một số nhiệm vụ trong tâm, điểm nhấn được Công ty xác định và triển khai trong tháng 10, tháng 11 gồm:

      - Tiếp tục triển khai kế hoạch rà soát, sửa đổi, phân loại và cập nhật hệ thống Quy chế quản lý nội bộ (QCQLNB)  và Tài liệu nội bộ (TLNB) của Công ty. Đây là phiên rà soát lần thứ 2 trong năm, điểm nổi bật của phiên rà soát này là hướng đến đồng thời 3 mục tiêu: Đảm bảo tính phù hợp so với QCQLNB EVN ban hành; Công bố hết hiệu lực thi hành một số văn bản; Sắp xếp, phân loại QCQLNB và TLNB theo đúng hướng dẫn, định nghĩa của EVN. 

      - Tiếp tục thực các nội dung chỉ đạo của Tổng giám đốc EVN tại Chỉ thị số 4818/CT-EVN ngày 11/11/2016 và 6226/CT-EVN ngày 15/11/2019 về kiện toàn tổ chức và nâng cao cao hiệu quả hoạt động của công tác pháp chế trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Đồng thời, tập trung nghiên cứu, góp ý đầy đủ, toàn diện các các dự thảo sửa đổi QCQLNB EVN khi có yêu cầu.


Băng rôn truyên truyền tại cổng vào NMTĐ Ialy

       Tháng 9 vừa qua, Công ty đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động chuyên sâu về công tác pháp chế và tự kiểm tra như: Tổ chức góp ý và tổng hợp báo cáo Tập đoàn kết quả góp ý các quy định về phân cấp trong hệ thống QCQLNB EVN; Lập báo cáo tổng kết 5 năm triển khai công tác pháp chế tại đơn vị phục vụ cho chương trình tổng kết toàn Tập đoàn; Thực hiện chương trình kiểm tra-kiểm soát tuân thủ 8 tháng đầu năm và một số hoạt động chuyên môn khác./.                                                                  

               Donghc đưa tin, ảnh N.Hiến