Tin tức sự kiện

Hội nghị Người lao động Công ty năm 2020

Thứ ba, 30/6/2020 | 09:19 GMT+7
Hội nghị Người lao động năm 2020 Công ty Thủy điện Ialy được tổ chức sáng nay (30.6)
       Hội nghị Người lao động năm 2020 Công ty Thủy điện Ialy được tổ chức sáng nay (30.6) với sự tham dự của 90 Đại biểu đại diện cho CBCNV đơn vị. Giám đốc Công ty Đoàn Tiến Cường và Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Văn Bình đồng chủ trì Hội nghị.

      Trong 6 tháng đầu năm 2020, do tình hình thủy văn bất lợi, nên công tác sản xuất điện 6 chỉ đạt 1.547 triệu kWh (31,9% kế hoạch năm EVN giao). Công ty đã triển khai tốt các nhiệm vụ khác như: Đảm bảo chỉ tiêu về hệ số khả dụng, tỷ lệ dừng máy do sự cố; dừng máy do bảo dưỡng, dự kiến cả năm 2020 đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu EVN giao. Có 07 sáng kiến đã được thi công áp dụng thực tế, trong đó 3 sáng kiến đề nghị phê duyệt cấp Tập đoàn. Công tác quản lý môi trường, quản trị tài chính, cải cách hành chính, rà soát QCQLNB đều được triển khai đồng bộ, hiệu quả và dự kiến hoàn thành 100 mục tiêu vào cuối năm.
Giám đốc Đoàn Tiến Cường trình bày báo cáo

       Trong 6 tháng cuối năm, Công ty tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Quản lý, vận hành an toàn các nhà máy, khai thác tối đa lượng nước về phấn đấu đạt sản lượng điện EVN giao; Hoàn thành các chỉ tiêu về công tác SCL công trình; Thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật (điện tự dùng, hệ số khả dụng, dừng máy sự cố, dừng máy bảo dưỡng); Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN4.0 vào hoạt động sản xuất và công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật; Thực hiện tốt các nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp và các chỉ tiêu hiệu quả khác...
Đại biểu thảo luận, góp ý vào nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

        Hội nghị được nghe BCH Công đoàn báo cáo kết quả giám sát năm 2019, đại biểu thảo luận về mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm, góp ý vào các QCQLNB và thông qua Nghị quyết Hội nghị với tỷ lệ 100%.
Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết 

                                                                            donghc đưa tin, ảnh N. Hiến