Tin tức sự kiện

Quan trắc môi trường lao động định kỳ

Thứ hai, 28/9/2020 | 15:22 GMT+7
Trong các ngày từ 23-25/9/2020, Công ty phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ (Công ty Biển Đức) thực hiện quan trắc môi trường lao động tại các Nhà máy.
      Trong các ngày từ 23-25/9/2020, Công ty phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ (Công ty Biển Đức) thực hiện quan trắc môi trường lao động tại các Nhà máy. Đây là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động, phát hiện các yếu tố độc hại để có biện pháp giảm thiểu tác hại với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động (NLĐ).

        Đơn vị quan trắc đã tiến hành đo đạc và thu thập các mẫu về vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió); vật lý (ánh sáng, tiếng ồn, rung, điện từ trường); bụi; hơi khí độc...tại các vị trí mà NLĐ thường xuyên tiếp xúc, làm việc, các trạm biến áp, kho vật tư...khi các tổ máy vận hành bình thường để đảm bảo kết quả đo chính xác nhất.
 

Quan trắc môi trường lao động tại các vị trí làm việc

      Kết quả quan trắc môi trường lao động giúp Công ty kiểm soát được các yếu tố nguy hiểm, có hại trong môi trường làm việc để đưa ra các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp. Việc đánh giá các chỉ tiêu gánh nặng, tâm sinh lý lao động và Ecgonomi tư thế lao động...giúp đánh giá mức độ phù hợp của máy móc thiết bị, môi trường, điều kiện làm việc, xác định các yếu tố nguy cơ và tác hại nghề nghiệp trong lao động nhằm đưa ra các giải pháp phù hợp, hạn chế ảnh hưởng sức khỏe NLĐ.


    Bác sỹ đang đánh giá tâm sinh lý lao động và Ecgonomi

       Để thực hiện tốt công tác quản lý vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe NLĐ; bộ phận y tế, kỹ thuật an toàn và mạng lưới an toàn viên luôn duy trì kiểm tra, giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động, tuyên truyền nâng cao ý thức cho NLĐ sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp. Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ, thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật, tổ chức các đợt điều dưỡng, phục hồi chức năng để nâng cao sức khỏe người lao động.

       Ngoài việc đánh giá môi trường lao động, Công ty luôn thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Đề án bảo vệ môi trường. Hàng năm đều tổ chức giám sát, đánh giá mức độ tác động môi trường, để từ đó có phương án phòng ngừa, ngăn chặn, làm giảm thiểu tối đa các tác động ô nhiễm đến môi trường xung quanhvà kịp thời đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp.                                                                       
Bài và ảnh của Hải Phương