Tin tức sự kiện

01 tập thể và 05 cá nhân được khen thưởng cuộc thi ý tưởng CCHC

Thứ hai, 19/10/2020 | 15:53 GMT+7
Hôm nay (19.10), Giám đốc Công ty Đoàn Tiến Cường đã ký quyết định biểu dương
        Hôm nay (19.10), Giám đốc Công ty Đoàn Tiến Cường đã ký quyết định biểu dương và khen thưởng cho 01 tập thể và 05 cá nhân đạt giải trong cuộc thi "Ý tưởng cải cách hành chính" năm 2020.

       Theo đó, Giải tập thể được trao cho Phân xưởng vận hành Sê San 3 do có số lượng CBCNV tham gia cuộc thi  đông nhất và đạt nhiều giải cá nhân nhất.

       Về cá nhân, giải Nhì được trao cho ý tưởng ‘Cải tiến cách nhập dữ liệu VTTB khi nhập kho và VTTB hiện có trong kho vào phần mềm ERP của tác giả Trần Thái Bình (PX Vận hành Ialy). 02 tác giả đồng đạt giải Ba thuộc về các ý tưởng "Đơn giản hóa thủ tục khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty" (Hà Cao Đông-phòng Hành chính và Lao động) và "Công cụ thu thập thông tin phục vụ cho công tác đào tạo nhân viên, nâng cao quản lý, nâng cao chất lượng phối hợp giải quyết công việc" (Nguyễn Văn Nghị-PX Vận hành Sê San 3).


       02 giải khuyến khích được trao cho Lê Thị Anh Thư-Phòng Tài chính Kế toán với ý tưởng "Xử lý chống tiền mốc tại phòng quỹ phòng Tài chính Kế toán trong mùa mưa Tây Nguyên" và tác giải Nguyễn Huy Đông-PX Vận hành Sê San 3 với ý tưởng "Xây dựng thư viện điện tử-Đào tạo theo yêu cầu".

       Một số ý tưởng đạt giải trong đợt này đã được áp dụng vào thực tế và mang lại hiệu nhất định trong công tác cải cách hành chính của Công ty. Các ý tưởng còn lại sẽ được các đơn vi, cá nhân liên quan triển khai thực hiện trong thời gian còn lại của năm./.                                                                            

Donghc đưa tin