Tin tức sự kiện

Khen thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2020 cho các tập thể, cá nhân

Thứ tư, 6/1/2021 | 15:37 GMT+7
Hôm nay (6.1.2021) Giám đốc Công ty đã ký các quyết định về công tác thi đua
Hôm nay (6.1.2021) Giám đốc Công ty đã ký các quyết định về công tác thi đua khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2020.
 
Về danh hiệu thi đua cho tập thể và cá nhân có 04 tập thể được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2020 gồm: phòng Kế hoạch và Vật tư, phòng Kỹ thuật và An toàn, Phân xưởng vận hành thủy điện Sê San 3 và Phân xưởng Thủy công.
 
Được công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến gồm: Phòng Hành chính và Lao động, phòng Tài chính-Kế toán, Phân xưởng vận hành thủy điện Ialy và Phân xưởng vận hành thủy điện Pleikrông.
 
Đối với danh hiệu thi đua cho cá nhân, có 31 cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, 197 người được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến.
 
Về các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Giám đốc, có 7 tập thể và 48 cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc do thành tích hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác năm 2020.

Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Đối với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp trên, với những thành tích đạt được trong năm, Công ty đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị Hội đồng khen thưởng EVN xem xét trình Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2020. Đề nghị Bộ Công thương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước xem xét khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Năm 2020, công tác thi đua khen thưởng của Công ty được triển khai ngay từ đầu năm bằng việc phát động các đợt thi đua gắn sản xuất với các tiêu chí cụ thể, có tính định lượng cao. Thực hiện tổng kết đánh giá công tâm, khách quan, bám sát quy định của Luật, quy định của EVN về công tác thi đua khen thưởng nên đã tạo được động lực cho người lao động, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

donghc tổng hợp đưa tin