Tin tức sự kiện

Triển khai phương án VP03 - làm việc từ xa và nghỉ ca tập trung

Thứ ba, 2/2/2021 | 15:38 GMT+7
Hôm nay (02.02), Giám đốc Công ty, Đoàn Tiến Cường vừa ký thông báo
Hôm nay (02.02), Giám đốc Công ty, Đoàn Tiến Cường vừa ký thông báo số 115/TB-TĐIAL ngày 02.02.2021 về việc làm việc từ xa và nghỉ ca tập trung để phòng chống dịch bệnh Covid 19. Theo đó Công ty Thủy điện Ialy thực hiện phương án VP03 bắt đầu từ ngày 03.02 cho đến khi có thông báo mới. Dưới đây là nội dung Thông báo 115:
 

 

1. CBCNV làm việc hành chính tại Văn phòng Công ty và các Phân xưởng Sản xuất chuyển sang làm việc theo phương án (VP03) - Phương án số 259/PA-TĐIAL, ngày 27/3/2020 của Công ty Thủy điện Ialy về làm việc từ xa trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trường hợp cần thiết phải đến Văn phòng Công ty thì phải đảm bảo công tác phòng chống dịch của cơ quan chức năng.

 

 
2. Lực lượng Vận hành, Quan trắc đi ca theo phương án của các Quản đốc Phân xưởng Vận hành và Quản đốc Phân xưởng Thủy Công được Giám đốc Công ty phê duyệt (thực hiện xong trước 15h00 ngày 02/02/2021). Các Phân xưởng thực hiện phương án nghỉ ca tập trung theo chỉ đạo của Tập đoàn bắt đầu từ ngày 03/02/2021.
 
3. Lực lượng trực viễn thông và công nghệ thông tin làm việc theo phân công của Phòng Kỹ thuật An toàn đảm bảo thông tin xuyên suốt.
 
4. Các cá nhân, Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo các đơn vị được phân công trực Lễ, Tết thực hiện theo lịch được Giám đốc duyệt.
 

 

5. Trực Bảo vệ, lái xe làm việc theo lịch trực của Phòng HC&LĐ, riêng Trực Bảo vệ khu vực Văn phòng thực hiện đóng cổng chính khu vực Văn phòng, tiến hành tiếp nhận các thư, văn bản đến Công ty (nếu có) và thông báo ngay cho Lãnh đạo Phòng Hành chính và Lao động (Ông Nguyễn Văn Bình) xử lý.

 

 
6. Thời gian thực hiện từ ngày 03/02/2021 cho đến khi có thông báo mới.
 
Phương án VP03
 
1. Điều kiện thực hiện trên địa bàn TP Pleiku và Kon Tum công bố có nhiều ca bệnh dương tính, hoặc có khách đến làm việc Văn phòng sau đó công bố có dương tính, hoặc có CBCNV của Công ty (hoặc PSC-Ialy) bị dương tính với Covid-19.
 
2. Phương án bố trí làm việc
 
       - Lãnh đạo Công ty làm việc từ xa tại nhà.
     
       - Các đơn vị C1 (Bộ phận hành chính ở Văn phòng), C2, C4, C5 bố trí 100% CBCNV làm việc tại nhà.
      
       - Các Phân xưởng Sản xuất PX1, PX2, PXS3, PXS5 không bố trí nhân viên hành chính, kỹ thuật làm việc tại Văn phòng, làm việc từ xa ở nhà;
      
       - Nhân viên các Phân xưởng Vận hành thực hiện cách ly tập trung phục vụ sản xuất, làm việc theo lịch của Quản đốc Phân xưởng bố trí sau khi trình Giám đốc Công ty.
     
       - Thông báo cho PSC-Ialy không bố trí CBCNV làm việc tại Văn phòng Công ty; nhân viên thực hiện công tác sữa chữa làm việc trong điều kiện cách ly tại các nhà máy.
 
3. Triển khai phương án
 
       - Thực hiện xử lý phòng, chống dịch như tình huống số 04, 05, 06, Phương án số 228/PA-TĐIAL ngày 20/3/2020 của Giám đốc Công ty về việc phân loại các tình huống để theo dõi phòng, chống và xử lý dịch bệnh Covid19.
 
      - Tiến hành phun thuốc khử khuẩn tại Văn phòng và các vị trí sản xuất.
 
      - Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm phân công công việc và theo dõi tiến độ, chất lượng công việc của nhân viên mình tại nhà, lịch làm việc của nhân viên phải báo cáo Giám đốc Công ty và gửi phòng Hành chính và Lao động theo dõi.
 
      - Khi làm việc tại nhà, Giám đốc Công ty sẽ chủ trì họp trực tuyến qua ứng dụng ZOOM đã được Phòng Kỹ thuật và An toàn hướng dẫn./.