Tin tức sự kiện

Ký văn bản thỏa thuận các biện pháp trong thi công và ANTT Thủy điện Ialy mở rộng

Thứ hai, 21/6/2021 | 09:39 GMT+7
Chiều ngày 17/6, Công ty Thủy điện Ialy phối hợp với Ban điều hành Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng, Ban điều hành Liên danh các nhà thầu tổ chức Hội nghị ký kết biên bản thỏa tthuận trong công tác thi công xây lắp và đảm bảo ANTT nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng.

Chiều ngày 17/6, Công ty Thủy điện Ialy phối hợp với Ban điều hành Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng, Ban điều hành Liên danh các nhà thầu tổ chức Hội nghị ký kết biên bản thỏa tthuận trong công tác thi công xây lắp và đảm bảo ANTT nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng.

Dự Hội nghị có ông Nguyễn Đức Minh-Giám đốc đại diện Ban điều hành Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng, ông Thái Sơn- Giám đốc Đại diện Ban điều hành Liên danh các nhà thầu. Về phía Công ty Thủy điện Ialy có Phó giám đốc Lê Văn Thuyết, Lãnh đạo phân xưởng Thủy Công, Phân xưởng Vận hành Thủy điện Ialy, Phòng BSX NMTĐ Ialy mở rộng và Phòng Hành chính và Lao động.

Ông Rah Lan Hân - Phó phòng HCLĐ trình bày các phương án phối hợp

để đảm bảo an toàn, ANTT,đảm bảo tiến độ  trong quá trình thi công xây lắp

Hội nghị đã nghe Dự thảo nội dung phối hợp và ký cam kết  thực hiện các nội dung gồm: Quản lý mặt bằng; Đảm bảo an ninh; Đảm bảo về an toàn, môi trường; Sử dụng đường giao thông vào nhà máy (B1) đến cửa nhận nước và tuyến đường vận hành AB (phạm vi mặt bằng do Thủy điện Ialy quản lý); Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Trao đổi thông tin liên quan… ngoài ra còn phối hợp xử lý các cấp độ công việc phân công theo tính chất phức tạp, mức độ rủi ro, phạm vi ảnh hưởng trong quá trình xây lắp.   

Đại diện các bên Ký Biên bản thỏa thuận  

Trên cơ sở văn bản thỏa thuận, Công ty Thuỷ điện Ialy, Ban QLDA Điện 2, Liên danh nhà thầu căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng bên chỉ đạo các Đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các nội dung đã thỏa thuận. Đồng thời, giao cho người đứng đầu và bộ phận quản lý mỗi đơn vị chịu trách nhiệm thường trực, giúp lãnh đạo các đơn vị theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện. Các tập thể cá nhân vi phạm, tuỳ theo mức độ có thể bị xử lý kỷ luật theo quy định từng cơ quan hoặc pháp luật liên quan

                                                          Bài Văn Bảy đưa tin, ảnh Ngọc Hiến