Tin tức sự kiện

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm

Thứ hai, 5/7/2021 | 09:04 GMT+7
Chiều 02.7, Đảng bộ Công ty tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021. Tham dự có các đồng chí trong Ban thường vụ; BCH Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ, trưởng phó các đơn vị, tổ trưởng sản xuất. Đồng chí Đoàn Tiến Cường, Ủy viên BCH Đảng bộ EVN - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị.

Chiều 02.7, Đảng bộ Công ty tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021. Tham dự có các đồng chí trong Ban thường vụ; BCH Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ, trưởng phó các đơn vị, tổ trưởng sản xuất. Đồng chí Đoàn Tiến Cường, Ủy viên BCH Đảng bộ  EVN - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị.

Bí thư Đảng ủy-Giám đốc Đoàn Tiến Cường phát biểu khai mạc Hội nghị

Thay mặt BCH Đảng ủy, đồng chí Lê Văn Thuyết, Phó thư Đảng ủy trình bày Dự thảo báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác đảng 6 tháng cuối năm. Dự thảo báo cáo đã đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, BCH trên các mặt công tác: Chính trị, tư tưởng, tuyên truyền; Tổ chức xây dựng đảng, quản lý đảng viên; Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Lãnh đạo đoàn thể chính trị xã hội; Kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW; Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ …

Các đại biểu thực hiện khuyến cáo 5K

Các đại biểu đã thống nhất cao với Dự thảo báo cáo, đồng thời, tập trung thảo luận tham gia đóng góp ý bổ sung vào công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị của Công ty trong 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm…Thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm và Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW; Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đoàn Tiến Cường biểu dương toàn thể CBCNV đã đồng hành cùng Công ty nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong 6 tháng cuối năm cùng một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, trọng tâm là: Các cấp ủy chi bộ đề ra chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sát với thực tế, triển khai đến đảng viên, người lao động trong đơn vị.

Đồng chí Phan Văn Hùng nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Công ty Đồng chí Đoàn Tiến Cường trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Phan Văn Hùng đảng viên chi bộ vận hành nhà máy thủy điện Ialy, đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh./.

Nguyễn Văn Bảy