Tin tức sự kiện

11 cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm

Thứ năm, 29/7/2021 | 08:50 GMT+7
Ngày 27.7, Giám đốc Công ty Đoàn Tiến Cường đã ký quyết định khen thưởng cho 11 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2021 trên các lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học; Chuyển đổi số và Phòng chống dịch covid 19.

Ngày 27.7, Giám đốc Công ty Đoàn Tiến Cường đã ký quyết định khen thưởng cho 11 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2021 trên các lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học;  Chuyển đổi số và Phòng chống dịch covid 19.

Trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học có 04 cá nhân được biểu dương khen thưởng gồm: Thái Văn Tấn, Phạm Tuấn (PX vận hành Sê San 3); Tô Điểm, Đỗ Thế Hoan (PX vận hành Pleikrông).

Đối với lĩnh vực chuyển đổi số, trên cơ sở xem xét đánh giá những kết quả đạt được của Công ty trong thời gian qua, các cá nhân được khen thưởng trong đợt này gồm: Nguyễn Hạnh Nguyên (phòng HC&LĐ), Nguyễn Đình Tâm (phòng KT-AT), Lê Mạnh Hùng (phòng TC-KT), Nguyễn Hoàng Phi, Nguyễn Công Tỵ (PX vận hành Ialy).

Phòng chống Covid 19 là nhiệm vụ được Công ty triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trong thời gian qua với việc xây dựng, triển khai nhiều phương án, cấp độ cụ thể và thực đồng loạt các giải pháp thiết thực trong toàn doanh nghiệp. Hai cá nhân được biểu dương khen thưởng cho nhiệm vụ phòng chống Covid trong đợt này là Lê Thị Hải Phương (phòng HC&LĐ) và Lê Thị Anh Thư (phòng TC-KT)./.

BBT