Tin tức sự kiện

Những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm

Thứ hai, 5/7/2021 | 13:48 GMT+7
Triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước, tác động trực tiếp đến các hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty. Các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh EVN giao cho Công ty năm 2021 cao hơn mọi năm và một số thiết bị chính cơ khí của thủy điện Ialy đã bộc lộ một số hư hỏng, một số hệ thống tự động chưa đáp ứng yêu cầu của quy trình điều độ hệ thống điện…

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước, tác động trực tiếp đến các hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty. Các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh EVN giao cho Công ty năm 2021 cao hơn mọi năm và một số thiết bị chính cơ khí của thủy điện Ialy đã bộc lộ một số hư hỏng, một số hệ thống tự động chưa đáp ứng yêu cầu của quy trình điều độ hệ thống điện…

Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao của tập thể CBCNV, sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Ban lãnh đạo Công ty cùng những giải pháp sát, đúng nên 6 tháng qua, Công ty thủy điện Ialy đã đạt được những thành tích nội bật trên các mặt công tác. Dưới đây là những ghi nhận tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm tổ chức vào ngày 02/7/2021.

- Đã tổ chức vận hành các hồ chứa tuân thủ theo Quy trình vận hành liên hồ chứa đảm bảo an toàn đập và hồ chứa nước, an toàn hạ du, đảm bảo lưu lượng tối thiểu về hạ du trong suốt mùa kiệt.

- Bảo vệ an toàn tuyệt đối các công trình và đảm bảo an toàn trong thời gian xây dựng dự án thủy điện Ialy mở rộng; Không để xảy ra mất cắp tài sản, vật tư, thiết bị, lấn chiếm hồ chứa; Thực hiện nghiệm và có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty.

- Các nhà máy của Công ty đều đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu về hệ số khả dụng, tỷ lệ dừng máy do sự cố; dừng máy do bảo dưỡng, dự kiến cả năm 2021 cũng đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu EVN giao.

- Công ty đã ban hành kế hoạch công tác chuyển đổi số năm 2021 và kế hoạch chi tiết chuyển đổi số năm 2021 và các năm tiếp theo; Đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số và 02 tổ giúp việc ban chỉ đạo chuyển đổi sổ

- Số hóa quy trình xử lý khiếm khuyết thiết bị trên phần mềm PMIS thay cho quy trình xử lý thủ công hiện nay; Số hóa quy trình giám sát, nghiệm thu SCL tự thực hiện trên phần mềm PMIS thay cho quy trình nghiệm thu thủ công hiện nay; Thu thập số liệu thủy văn tự động nhập vào phần mềm PMIS thay cho nhập bằng tay; Xây dựng ứng dụng khảo sát, báo cáo hiện trường phục vụ bảo trì công trình dựa trên thông tin địa lý và hình ảnh hiện trường

- Đã thực hiện thanh toán điện tử qua ngân hàng; Đã triển khai đồng bộ tất cả 16 phân hệ của Hệ thống ERP, đã rà soát cập nhật và thực hiện phân hệ PR (Tiền lương) và phân hệ PO (Quản lý mua sắm).

- Xây dựng xong và áp dụng ứng dụng lập lịch công tác của Lãnh đạo trên điện thoại; đang thực hiện chuyển đổi số quy trình Lập dự toán SCL trên phần mềm PMIS; Ứng dụng mã QR cung cấp thông tin du lịch; đã đưa hệ thống ứng dụng Giao việc - Báo cáo công việc dựa trên nền tảng của Base Wework vào sử dụng để phân công công việc, theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên./.

donghc