Tin tức sự kiện

Trung tâm điều khiển tập trung Smart OCC

Thứ hai, 27/9/2021 | 09:36 GMT+7
Công ty Thủy điện Ialy được giao quản lý vận hành 03 Nhà máy thủy điện (NMTĐ) lớn là Ialy, Sê San 3 và Pleikrông. Dự kiến đến năm 2024, Công ty sẽ tiếp nhận quản lý vận hành thêm NMTĐ Ialy mở rộng, nâng tổng số nhà máy do Công ty quản lý lên con số 4, với 10 tổ máy, tổng công suất là 1.440MW.

Công ty Thủy điện Ialy được giao quản lý vận hành 03 Nhà máy thủy điện (NMTĐ) lớn là Ialy, Sê San 3 và Pleikrông. Dự kiến đến năm 2024, Công ty sẽ tiếp nhận quản lý vận hành thêm NMTĐ Ialy mở rộng,  nâng tổng số nhà máy do Công ty quản lý lên con số 4, với 10 tổ máy, tổng công suất là 1.440MW.

Và như vậy, việc xây dựng Trung tâm điều khiển tập trung thông minh cụm nhà máy điện Smart OCC (Operations Control Center) là yêu cầu cấp thiết.  Để hình thành một mô hình quản lý vận hành hiện đại theo hướng tập trung, đáp ứng yêu cầu sử dụng hợp lý nguồn nhân lực. Nâng cao năng suất lao động, phù hợp với lộ trình phát triển lưới điện thông minh theo chủ trương của EVN.

Do các Nhà máy nằm rải rác trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum, cách xa trụ sở Văn phòng chính hàng chục kilomet. Theo như mô hình tổ chức quản lý vận hành độc lập các nhà máy hiện tại, mỗi nhà máy cần tối thiểu từ 5-9 chức danh vận hành cho mỗi ca trực, trong đó có 1 trưởng ca và các nhân viên vận hành trực tiếp. Tổng số nhân lực vận hành cho 04 Nhà máy rơi vào khoảng hơn 100 người, với ít nhất 15 chức danh trưởng ca. Hơn nữa, việc nắm bắt thông tin về tình hình sản xuất các Nhà máy của Lãnh đạo Công ty cũng như các cấp Điều độ hệ thống điện thường gặp khó khăn do thông tin không được tập trung về một đầu mối.

Vị trí các Nhà máy thủy điện do Công ty thủy điện Ialy quản lý vận hành

Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện nay, đặc biệt việc ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CN 4.0), giải pháp xây dựng Smart OCC theo hướng tập trung sẽ giải quyết được những vấn đề nêu trên. Khi đưa Smart OCC vào vận hành, mỗi ca trực chỉ cần 01 trưởng ca điều hành chung cho cả cụm 4 Nhà máy. Tại các Nhà máy chỉ cần bố trí một lực lượng nhân sự vận hành vừa đủ để phục vụ việc phân tích dữ liệu và hỗ trợ xử lý sự cố. Việc thu thập dữ liệu đã có các hệ thống giám sát trực tuyến và hệ thống DCS tại các Nhà máy thực hiện một cách hoàn toàn tự động. Toàn bộ dữ liệu giám sát, điều khiển các Nhà máy sẽ được truyền dẫn về Smart OCC để dễ dàng theo dõi, quản lý vận hành, đánh giá dữ liệu, chuẩn đoán phân tích sự cố, khiếm khuyết thiết bị, điều độ công suất phát của các Nhà máy, giám sát và điều khiển từ xa các hệ thống thiết bị công nghệ, hạn chế lỗi thao tác do con người gây ra. Đồng thời, hệ thống điều khiển tại Smart OCC có thể ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và dữ liệu lớn Big Data trong phân tích dữ liệu, đưa ra cảnh báo sớm các hư hỏng, giúp người quản lý đưa ra quyết định bảo dưỡng thiết bị phù hợp, tránh sự cố xảy ra.

Trung tâm điều khiển tập trung cụm Nhà máy điện (Ảnh minh họa)

Xác định xây dựng Smart OCC là nhiệm vụ chiến lược trong công cuộc chuyển đổi số, Lãnh đạo Công ty đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị nghiên cứu, xây dựng đề án trung tâm điều khiển tập trung cụm các nhà máy để triển khai các bước tiếp theo, bắt đầu thực hiện từ tháng 6/2022 và dự kiến đưa vào vận hành cùng với NMTĐ Ialy mở rộng, tức là năm 2024.

Hy vọng với quyết tâm của Lãnh đạo Công ty, sự nỗ lực hết mình của tập thể CBCNV, đề án Trung tâm điều khiển tập trung cụm các nhà máy thủy điện Ialy – Ialy mở rộng – Sê San 3 – Pleikrông sẽ sớm hoàn thành và đưa vào vận hành một cách hiệu quả, góp phần quan trọng vào công cuộc chuyển đổi số theo định hướng của EVN đã đề ra./.

                                                          Từ Minh Vũ Bảo-Phòng CBSX NMTĐ Ialy MR

Từ Minh Vũ Bảo - Phòng CBSX NMTĐ Ialy MR