Hoạt động sản xuất

Một số hoạt động chuyển đổi số tại Phân xưởng vận hành Pleikrông

Thứ năm, 30/9/2021 | 08:23 GMT+7
Xác định chuyển đổi số (CĐS) là một nhiệm vụ then chốt hiện nay của toàn Doanh nghiệp nên Phân xưởng vận hành Pleikrông từng bước thực hiện theo lộ trình của Công ty với việc chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực: Đào tạo nhận thức; Quản trị và đầu tư xây dựng; Kỹ thuật và sản xuất.

Xác định chuyển đổi số (CĐS) là một nhiệm vụ then chốt hiện nay của toàn Doanh nghiệp nên Phân xưởng vận hành Pleikrông từng bước thực hiện theo lộ trình của Công ty với việc chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực: Đào tạo nhận thức; Quản trị và đầu tư xây dựng;  Kỹ thuật và sản xuất.

Để nâng cao nhận thức người lao động, Lãnh đạo Phân xưởng thường xuyên phổ biến đến CBCNV nhằm thay đổi tư duy, nhận thức, tuyên truyền sử dụng, khai thác triệt để các phần mềm dùng chung của EVN như: D-Office, HMRS-KPI; E-Learning; PMIS…Khai thác sử dụng các qui trình đã được số hóa như: Quy trình xử lý khiếm khuyết; Quy trình cấp PCT, LCT; Quy trình giám sát, nghiệm thu SCL tự thực hiện thay thế cho các quy trình truyền thống; Triển khai phân tích RCM cho toàn bộ các hệ thống thiết bị trên phần mềm PMIS…thay thế cho cách thức làm việc, quy trình làm việc truyền thống trước đây.

Lãnh đạo Phân xưởng cũng phân giao từng cá nhân phụ trách rà soát, đánh giá lại toàn bộ hệ thống thiết bị công nghệ lạc hậu, không tin cậy, không đáp ứng được kế hoạch chuyển đổi số. Từ đó, tổ chức xây dựng các phương án thay thế, nâng cấp nhằm đảm bảo 100% các hệ thống thiết bị được điều khiển, giám sát từ DCS làm tiền đề cho lộ trình chuyển đổi số. Phân xưởng tổ chức lập các phương án kỹ thuật để nâng cấp, thay thế và sửa chữa các hệ thống: Điều tốc, kích từ, các van tay của hệ thống nước kỹ thuật, dầu áp lực bằng van điện; Sửa chữa bộ nạp, thay mới 02 bộ ắc qui và lắp đặt hệ thống giám sát ắc qui của hệ thống tự dùng DC; Giám sát và điều khiển xa từ DCS: Hệ thống tự dùng AC, tự dùng DC…

(Phòng điều khiển trung tâm DCS: Nơi thu thập, giám sát, điều khiển toàn bộ hệ thống công nghệ của Nhà máy TĐ Pleikrông)

Lãnh đạo Phân xưởng đã phát động cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo thu hút CBCNV đơn vị tham gia với 9 ý tưởng đã được gửi và có 4 ý tưởng được đánh giá cao, gửi dự thi cấp công ty. Đặc biệt có những ý tưởng rất táo bạo như “Hỗ trợ ra quyết định vận hành và xử lý sự cố Nhà máy điện”…

Với mục tiêu chung tay xây dựng EVN trở thành doanh nghiệp số, Công ty Thủy điện Ialy nói chung và PXVH Pleikrông nói riêng sẽ tận dụng tối đa sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số, nâng cao hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí và nâng cao năng suất lao động...và tin rằng sẽ mang lại những hiệu quả đích thực./

Tô Điểm - PLK