Tin tức sự kiện

Tổng kết và trao giải cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo”năm 2021

Thứ năm, 14/10/2021 | 09:29 GMT+7
Ngày 13.10.2021, Giám đốc Công ty, Đoàn Tiến Cường đã ký Quyết định khen thưởng cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo” năm 2021. Theo đó, 2 giải nhì, 2 giải Ba, 2 giải Khuyến khích được trao cho cá nhân/nhóm và 01 giải trao cho tập thể kèm theo tiền thưởng tương xứng; không có giải Nhất tại cuộc thi lần này.

Ngày 13.10.2021, Giám đốc Công ty, Đoàn Tiến Cường đã ký Quyết định khen thưởng cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo” năm 2021. Theo đó, 2 giải nhì, 2 giải Ba, 2 giải Khuyến khích được trao cho cá nhân/nhóm và 01 giải trao cho tập thể kèm theo tiền thưởng tương xứng; không có giải Nhất tại cuộc thi lần này.

02 Giải nhì được trao cho đồng tác giả Phạm Văn Nguyên-Phạm Ngọc Tuân (Phân xưởng VH Pleikrông) với ý tưởng “Xây dựng các trường báo cáo theo biểu mẫu có sẵn và Link tự động các dữ liệu đã có từ PMIS và Ý tưởng “Số hóa quy trình Bảo trì tự quản TPM” cúa Nguyễn Văn Nghị (Phân xưởng Vận hành Sê San 3).

“Số hóa quy trình thực hiện Phiếu thao tác trên nền tảng phần mềm PMIS thay cho quy trình thực hiện truyền thống” của Từ Minh Vũ Bảo (Phòng CBSX NMTĐ Ialy mở rộng) và “Di động hóa quy trình ghi, nhập thông số vận hành” của Đỗ Thanh Phong (PX Vận hành Ialy) được trao giải Ba.

Những Lợi ích của Báo cáo quản trị thông minh BI

02 Giải khuyến khích thuộc về nhóm Tạ Nguyên Tân, Nguyễn Công Tỵ, Nguyễn Hạnh Nguyên với ý tưởng “Ứng dụng Power BI trong báo cáo nhân sự hàng ngày” và Phan Chí Công Danh - Đoàn Đăng Khải (phòng KT-AT) với ý tưởng “Ứng dụng phần mềm PowerBI trong việc lập báo cáo sản xuất hàng tháng của Công ty”.

Giải tập thể được trao cho Phòng Chuẩn bị sản xuất NMTĐ Ialy mở rộng là đơn vị có nhiều ý tưởng tham gia và đạt nhiều giải.

                                                                             Donghc tổng hợp đưa tin