Tin tức sự kiện

Chuyển đổi số “Quy trình bảo trì tự quản TPM” từ ý tưởng đến triển khai áp dụng

Thứ năm, 28/10/2021 | 14:16 GMT+7
Xu thế áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả sản xuất, quản lý và tạo ra các giá trị mới, tối ưu hóa các quy trình sản xuất là cần thiết. Tại các nhà máy của Công ty Thủy điện Ialy “Quy trình bảo trì tự quản TPM” đang được áp dụng đã mang lại hiệu quả nhất định trong việc chăm sóc thiết bị. Tuy nhiên, có những hạn chế như

Xu thế áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả sản xuất, quản lý và tạo ra các giá trị mới, tối ưu hóa các quy trình sản xuất là cần thiết. Tại các nhà máy của Công ty Thủy điện Ialy “Quy trình bảo trì tự quản TPM” đang được áp dụng đã mang lại hiệu quả nhất định trong việc chăm sóc thiết bị. Tuy nhiên, có những hạn chế như: 

- Mất nhiều thời gian để thực hiện báo cáo (thông số thực tế đối chiếu tiêu chuẩn rồi nhận xét kết luận, nhập nội dung kết quả chăm sóc TPM: tốt/không đạt), khi người đánh giá/người thẩm tra kiểm tra thực tế điểm tốt/không đạt phải dò tìm cá nhân được phân giao hạng mục để phản hồi nhằm duy trì/khắc phục, mất thời gian/dễ sai sót trong chấm điểm và tổng hợp kết quả…

- Khó theo dõi/đánh giá khách quan vì không có lịch sử hành động của người thực hiện.

- Phiếu TPM khó luân phiên thay đổi hạng mục chăm sóc, hoặc chăm sóc thay cá nhân nghỉ phép/công tác…

Từ những hạn chế như đã trình bày thì việc số hóa “Quy trình bảo trì tự quản TPM” là thực sự cần thiết nếu không muốn nói là cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, quá trình số hóa sẽ thay thế cho cách thức thao tác truyền thống, khắc phục cơ bản những hạn chế. Đồng thời, phát huy những ưu điểm như: Nhắc nhở việc chăm sóc thiết bị thường xuyên, tự động cảnh báo bất thường thông số khi cập nhật (nhờ đặt các mức giới hạn), liên kết đến phần mềm KPI và dữ liệu phục vụ phân tích RCM …

Infographic so sánh các bước Quy trình bảo trì tự quản TPM truyền thống và số hóa

Tin tưởng rằng việc số hóa “Quy trình bảo trì tự quản TPM” cùng các quy trình sản xuất khác của Công ty sẽ được triển khai áp dụng vào thực tế tại các nhà máy trong thời gian sớm nhất.

 

 

                                                          Văn Nghị - VH Sê san 3