Tin tức sự kiện

Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác thanh tra, kiểm tra

Thứ năm, 13/6/2024 | 08:39 GMT+7
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa xây dựng và đưa vào ứng dụng Modul “Báo cáo Kết luận TTKT” (Thanh tra, kiểm tra) trên EVN Portal. Đây được xem là bước đột phá về chuyển đổi số trong hoạt động theo dõi, tổng hợp, kiểm soát và đánh giá công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong toàn EVN.

Trước đây, việc báo cáo kết quả công thanh tra, kiểm tra, kiểm toán được thực hiện trên D.O, kèm theo dữ liệu là biểu mẫu Excel, vốn dĩ có những bất tiện cho người thực hiện và người tiếp nhận. Hạn chế kể ra chính là chỉ thuần túy báo cáo số liệu mà không có hồ sơ kèm theo; không kiểm soát từng nội dung tồn tại ở các đơn vị, bỏ sót những thông tin quan trọng, dữ liệu phân tán…

Những hạn chế này đã được khắc phục khi Modul “Báo cáo Kết luận TTKT” được đưa vào áp dụng. Theo đó, Modul có cấu trúc gồm 06 mục dữ liệu như hình dưới đây:

Giao diện mục “danh sách kết luận, thông báo, biên bản thanh tra, kiểm tra, kiểm toán”

Tại mục dữ liệu “Lập báo cáo kết quả KTTT” thì định kỳ trước ngày 25 hàng tháng, nhân viên các đơn vị sẽ nhập thông tin và attach hồ sơ giải trình liên quan. Sau đó gửi đến Lãnh đạo Công ty phê duyệt và gửi đi (phần mềm sẽ gửi thông báo đến Email của Lãnh đạo Công ty về việc có hồ sơ cần phê duyệt). Thao tác này khá nhanh và đơn giản chỉ mất 1 vài phút. Trường hợp phát sinh sự vụ đột xuất thì việc báo cáo sẽ được thực hiện tại mục “lập báo cáo đột xuất KTTT”.

Mục danh sách kết luận KTTT được thiết kế khá đầy đủ thông tin để người thao tác nhập dữ liệu và attach hồ sơ chứng minh. Những thông tin này được link đến mục kế tiếp là “Danh sách tồn tại, kiến nghị”. Mục này mô tả chi tiết về nhóm kiểm tra; đơn vị thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; số kết luận, thông báo, biên bản; số tồn tại; thời hạn xử lý và trạng thái. Một số thông tin quan trọng thì bắt buộc phải kèm theo hồ sơ chứng minh thì mới được thao tác tiếp. Vì thế, đã kiểm soát chặt chẽ từng sự việc, tránh việc bỏ sót hoặc báo cáo thiếu không đầy đủ.

Các mục còn lại gồm: Kết quả xử lý tồn tại, kiến nghị và Kết quả xử lý tồn tại, kiến nghị theo giai đoạn phục vụ cho công tác tổng hợp, theo dõi, kiểm soát của bộ phận tiếp nhận thông tin (Ban KTTT) làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành của từng đơn vị.

Giao diện mục “Theo dõi kết quả xử lý tồn tại kiến nghị”

Việc xây dựng và đưa vào ứng dụng Modul “Báo cáo Kết luận TTKT” trên EVN Portal là bước tiến về CĐS, cải cách hành chính của EVN trên lĩnh vực này và mang lại nhiều tiện ích cho người thực hiện. Tại Công ty Thủy điện Ialy, đến thời điểm hiện tại, đã nhập xong dữ liệu từ năm 2018 đến nay và thực hiện báo cáo định kỳ hàng theo quy định./.

                                                                                     doha đưa tin