Tin tức sự kiện

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tiết kiệm điện mùa khô năm 2024

Thứ năm, 2/5/2024 | 10:48 GMT+7
Giám đốc Đoàn Tiến Cường vừa ký ban hành Kế hoạch số 490/KH-TĐIAL để thực hiện chương trình quản lý nhu cầu điện năm 2024 tại Công ty Thủy điện Ialy. Dưới đây là một số nội dung chính của kế hoạch này.

1. Quán triệt việc thực hiện nghiêm, quyết liệt và hiệu quả Văn bản số 2616/EVN-KD ngày 19/5/2023 về đẩy mạnh tiết kiệm điện và Văn bản số 4046/EVN-KD ngày 14/7/2023 về việc kế hoạch thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đến tất cả người sử dụng điện, đặc biệt là đến CBCNV, người lao động trong toàn bộ đơn vị; kêu gọi mọi người triệt để thực hành các biện pháp tiết kiệm điện. Các đơn vị vận động gia đình CBCNV và người lao động thực hiện tiết kiệm điện tối thiểu 10% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

3. Áp dụng triệt để mọi biện pháp để sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại cơ quan, tiết kiệm điện tối thiểu 10% tổng điện năng tiêu thụ trong năm; riêng trong các tháng cao điểm (tháng 4, 5, 6, 7) tiết kiệm tối thiểu 15% tổng điện năng tiêu thụ. Đặt nhiệt độ điều hòa tối thiểu từ 27 độ C trở lên.

4. Thông tin số liệu điện năng tiêu thụ hàng ngày/tuần/tháng của đơn vị (qua bản tin nội bộ/màn hình thang máy/email…) để CBCNV biết và làm tốt hơn công tác tiết kiệm điện; thông tin về những bộ phận chưa thực hành tốt về sử dụng điện tiết kiệm.

5. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo và thực hiện việc tiết kiệm điện tại đơn vị: Đề xuất giảm mức độ hoàn thành nhiệm vụhàng thángvà thi đua cuối năm 2024đối với Trưởng các đơn vịcó liên quan thực hiện tiết giảm không đạt tối thiểu10% (cả năm) so với cùng kỳ năm 2022 (thời điểm trước khi có chỉ thị và kế hoạch đẩy mạnh tiết kiệm  điện)  vàkhông  đạt  tối  thiểu 15%  (tháng 4÷7/2024).

                                                                             BCĐ TKĐ đưa tin