Tin tức sự kiện

Hội nghị góp ý dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi)

Thứ tư, 13/3/2024 | 10:45 GMT+7
Sáng 12/3, tại Văn phòng Công ty, Giám đốc Đoàn Tiến Cường đã chủ trì Hội nghị góp ý dự thảo 1 Luật Điện lực (sửa đổi) theo yêu cầu của EVN tại Văn bản số 1256/EVN-PC ngày 08/3/2024. Tham dự có Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, phân xưởng sản xuất trong Công ty.

Ông Đoàn Tiến Cường - Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị

Xác định đây là văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là hành lang pháp lý điều chỉnh trực tiếp các vấn đề liên quan đến ngành điện và EVN nên Giám đốc Công ty đã yêu cầu Trưởng các các đơn vị phổ biến rộng rãi đến từng CBCNV nội dung dự thảo và tổ chức rà soát, góp ý chi tiết từng điều luật để có kiến nghị sửa đổi, bổ sung phù hợp, nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng tạo tạo hành lang pháp lý đầy đủ, khả thi và khoa học trong tình hình mới.

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của bộ phận Pháp chế, Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá và thống nhất góp ý 06 nội dung của dự thảo trên các lĩnh vực: Vi phạm các quy định về an toàn đập, hồ chứa thủy điện; Hiệu chỉnh các thuật ngữ pháp lý có liên quan cho phù hợp với luật chuyên ngành; Hiệu chỉnh bố trí điều, khoản để thống nhất trong toàn dự thảo luật; Sửa đổi nội dung và thời hạn báo cáo giấy phép hoạt động điện lực…

Ngay sau khi kết thúc Hội nghị, Công ty đã báo cáo kết quả góp ý về Tập đoàn theo đúng quy định./.

                                                                             Donghc đưa tin