Hoạt động sản xuất

Hội nghị công tác Quản lý kỹ thuật năm 2024

Thứ hai, 26/2/2024 | 08:18 GMT+7
Sáng 23/02/2024, Công ty Thủy điện Ialy tổ chức Hội nghị Quản lý kỹ thuật (QLKT) để tổng kết, đánh giá công tác QLKT năm 2023 và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả năm 2024. Tham dự có lãnh đạo, chuyên viên làm công tác QLKT của các phòng, phân xưởng tại 03 nhà máy và đại diện lãnh đạo của Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC). Ông Đinh Viết Thiện - Phó Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Ông Đinh Viết Thiện-PGĐ Công ty phát biểu khai mạc

Ông Từ Nguyễn Khiêm-PGĐ TT Dịch vụ sửa chữa EVN phát biểu

Tại Hội nghị Phòng Kỹ thuật và An toàn đã trình bày báo cáo tổng kết đánh giá về công tác QLKT năm 2023 và kế hoạch công tác QLKT năm 2024 của Công ty. Theo đó, các chỉ tiêu QLKT năm 2023 đều đạt và vượt so với kế hoạch EVN giao. Cụ thể sản lượng điện sản xuất 5 tỷ 201 triệu kWh (đạt 110,87% kế hoạch). Trong đó: Thủy điện Ialy 3 tỷ 513 triệu kWh (109,99% KH); Thủy điện Sê San 3 1 tỷ 226 triệu kWh (đạt 106,33% KH); Thủy điện Pleikrông 462 triệu kWh (đạt 134,3% KH). Các chỉ tiêu hệ số khả dụng, tỷ lệ dừng máy do sự cố, tỷ lệ dừng máy sửa chữa bảo dưỡng, tỷ lệ điện tự dùng đều đạt và vượt so với kế hoạch EVN giao.

Ông Phan Chí Công Danh-Trưởng phòng KTAT đọc Dự thảo Báo cáo

Năm 2023 tỷ lệ xử lý khiếm khuyết đạt 95,2%, hoàn thành 16/17 danh mục sửa chữa lớn. Về công tác lập kế hoạch sửa chữa lớn năm 2024, Công ty đã phối hợp với EVNPSC khảo sát, phân tích RCM và lập phương án kỹ thuật chi tiết cho 21 danh mục. Trong đó 07 danh mục thiết bị chính và 14 danh mục thiết bị phụ trợ. Toàn bộ phương án kỹ thuật của 21 danh mục đều đã được EVN và Công ty phê duyệt và đang triển khai thực hiện.

Báo cáo cũng chỉ rõ các tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới, cụ thể về công tác xử lý và kiểm soát khiếm khuyết thiết bị; công tác phối hợp với EVNPSC về khảo sát, lập phương án kỹ thuật sửa chữa lớn; cập nhật đầy đủ dữ liệu trên phần mềm PMIS; cung ứng vật tư thiết bị…

Ông Nguyễn Hoàng Phi-Trưởng ca VH trình bày tham luận của PXVH Ialy

Ông Nguyễn Tấn Thoại- Phó phòng KTAT trình bày tham luận

Ông Trần Thái Bỉnh-QĐ PXVH Ialy phát biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Các đơn vị đã tham luận về công tác sáng kiến, kiểm soát sản lượng điện sản xuất các nhà máy, giải pháp đáp ứng yêu cầu Quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa cạn, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện, điều tần, điều áp cho hệ thống điện; các giải pháp không để xảy sự cố thiết bị do nguyên nhân chủ quan, nâng cao độ tin cậy tổ máy và đảm bảo cung ứng điện năm 2024, tổ chức phân tích, thẩm tra RCM phục vụ lập kế hoạch công tác sửa chữa lớn đạt hiệu quả; công tác vận hành các hồ chứa Pleikrông và Ialy để hỗ trợ điều tiết mực nước hồ Ialy phục vụ thi công dự án NMTĐ Ialy mở rộng đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của EVN và tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ chứa…

PGĐ Đinh Viết Thiện phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Giám đốc Đinh Viết Thiện ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tập thể, cá nhân trong công tác QLKT năm 2023, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu QLKT và sản lượng điện EVN giao. Dự báo năm 2024 hết sức khó khăn do phải thực hiện công tác phát điện đáp ứng nhu cầu cấp điện mùa khô, vừa đáp ứng điều tiết mực nước hồ chứa đảm bảo cho thi công dự án NMTĐ Ialy mở rộng, đáp ứng dòng chảy tối thiểu theo quy định, đồng thời hoàn thành toàn bộ 21 danh mục sửa chữa lớn. Do đó, Chủ trì yêu cầu các đơn vị phải tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thiết bị, xây dựng các kịch bản để ứng phó sự cố trong mọi tình huống, dự kiến thời gian xử lý, bố trí nguồn nhân lực, phương tiện để thực hiện, tình hình cung ứng vật tư thiết bị…

Hội nghị QLKT được tổ chức hàng năm để tổng kết, đánh giá công tác QLKT và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác này theo quy định của Quy chế về công tác sản xuất kinh doanh điện, ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-HĐTV ngày 26/01/2022 của Hội đồng thành viên EVN.

                                                                            Văn Ngọc đưa tin, ảnh N.Hiến