Hoạt động sản xuất

Quan trắc môi trường lao động và đánh giá phân loại lao động

Thứ hai, 30/10/2023 | 14:05 GMT+7
Trong các ngày từ 23-29/10/2023, Công ty đã phối hợp với Công ty SAFE tổ chức quan trắc môi trường lao động và phân loại lao động theo điều kiện lao động tại các vị trí làm việc trong Công ty.

Quan trắc môi trường lao động định kỳ thực hiện theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 và Thông tư 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế. Theo đó, căn cứ vào hồ sơ vệ sinh lao động của đơn vị, đoàn quan trắc đo đạc và thu thập các mẫu về nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, ánh sáng, tiếng ồn, rung, bụi; hơi khí độc… và một số chỉ tiêu tâm sinh lý lao động, Ecgonomi…tại các vị trí trong Công ty khi các tổ máy vận hành bình thường để đảm bảo kết quả đo chính xác nhất nhằm đánh giá đúng điều kiện làm việc thực tế ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động.

Quan trắc môi trường lao động tại các vị trí làm việc

Kết quả quan trắc môi trường lao động giúp Công ty khắc phục, kiểm soát được các yếu tố có hại phát sinh tại nơi làm việc. Từ đó đề ra các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc như: Tăng cường ánh sáng, thông gió trong phòng làm việc; giảm thiểu tiếng ồn…Đồng thời, trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cần thiết cho người lao động. Thực hiện đánh giá các chỉ tiêu gánh nặng, tâm sinh lý lao động và Ecgonomi vị trí, tư thế lao động giúp xác định mức độ phù hợp của máy móc thiết bị, môi trường, điều kiện làm việc, xác định các yếu tố nguy cơ và tác hại nghề nghiệp trong lao động nhằm đưa ra các giải pháp phù hợp, hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động.

Đánh giá tâm sinh lý lao động và Ecgonomi cho người lao động

Đánh giá phân loại lao động theo điều kiện lao động là nội dung mới được Công ty thực hiện theo Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH. Đây là kết quả của quá trình đánh giá, xác định điều kiện lao động và phân loại lao động trên cơ sở các yếu tố về môi trường làm việc, điều kiện vật chất và an toàn lao động dựa trên phương pháp phân loại được pháp luật quy định, giúp Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động và chăm sóc sức khoẻ cho người lao động.

Để thực hiện tốt công tác quản lý vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động; bộ phận y tế, kỹ thuật an toàn và mạng lưới ATV tại các Nhà máy luôn kiểm tra, giám sát công tác ATVSLĐ, tuyên truyền sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp. Đồng thời, Công ty tổ chức tốt khám sức khỏe định kỳ; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật, tổ chức các đợt điều dưỡng, phục hồi chức năng theo định kỳ hàng năm./.

                                                                        Bài và ảnh Hải Phương