Tin tức sự kiện

Chỉ thị số 655/CT-TĐIAL ngày 09/6/2023 về việc tập trung điều hành sản xuất, cung ứng điện

Thứ hai, 12/6/2023 | 10:21 GMT+7
Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại văn bản số 3030/EVN-KTSX ngày 05/6/2023 về việc tập trung điều hành sản xuất, cung ứng điện; Giám đốc Công ty yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

BBT