Tin tức sự kiện

Thông báo số 860/KTAT ngày 08/6/2023 về thực hiện bổ sung các biện pháp tiết kiệm điện tại trụ sở Công ty

Thứ sáu, 9/6/2023 | 15:08 GMT+7
Thực hiện bút phê của Giám đốc tại văn bản số 3022/EVN-KDNgày 05/6/223củaTập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện tại trụ sở các đơn vị, Phòng Kỹ thuật và An toàn xin thông báo và hướng dẫn bổ sung các nội dung về tiết kiệm điện, cụ thể như sau:

BBT