Tin tức sự kiện

Thực hành tiết kiệm điện tại Công ty Thủy điện Ialy

Thứ hai, 29/5/2023 | 15:04 GMT+7
Thực hiện các Văn bản chỉ đạo của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Chỉ thị của Giám đốc Công ty, kế hoạch hành động của Công ty trong công tác thực hành tiết kiệm điện. Công ty đã và đang thực hiện nghiệm công tác này...

Infographic by Ngoc Hien